a a a a
Badanie biegłych sądowych

Badanie biegłych sądowych

24.06.2019
Badanie biegłych sądowych przez Dyżurnet.pl
 
W czerwcu i lipcu 2019 r. na zlecenie Dyżurnet.pl przeprowadzone zostaną wywiady z biegłymi sądowymi opiniującymi z zakresie oceny treści pornograficznych z udziałem dzieci tzn. z art. 202 k.k.

Jeżeli jesteś biegłą/ biegłym sądowym opiniującym właśnie w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.
Chcemy uzyskać informację na temat metodyki pracy, w szczególności metod klasyfikowania treści, charakteru danych branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny, ewentualnych narzędzi pomocniczych do oceny treści, przybliżonego czasu wymaganego do dokonania oceny jednostkowego materiału.

Interesujące będzie porównanie warsztatu pracy polskich biegłych sądowych z analitykami zespołu Dyżurnet.pl, którzy w swej pracy opierają się zarówno na przepisach polskiego prawa, ale też na zaleceniach organów międzynarodowych (INHOPE, INTERPOL)

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@dyzurnet.pl

List przewodni - zaproszenie do udziału w badaniu
Do góry Menu Strony