a a a a
Bezpieczny Miesiąc - Kampania ECSM

Bezpieczny Miesiąc - Kampania ECSM

27.09.2019
Wraz z początkiem października rozpocznie się siódma edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month - ECSM), stworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz ENISA. W Polsce kampanię koordynuje NASK PIB. W trakcie kampanii zostaną zaprezentowane projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jak i rozwojem nowoczesnych technologii. Celem kampanii jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.


Więcej informacji na stronie bezpiecznymiesiac.pl
Do góry Menu Strony