a a a a
Co dzieje się ze zgłoszeniem po przesłaniu go do hotline’u?

Co dzieje się ze zgłoszeniem po przesłaniu go do hotline’u?

19.03.2020
Co dzieje się ze zgłoszeniem po przesłaniu go do hotline’u?

Po przesłaniu zgłoszenia możesz zastanawiać się co się dzieje z nim dalej, jaką drogę pokonuje? W większości przypadków zespoły hotline zrzeszone w INHOPE pracują bezpośrednio z funkcjonariuszami organów ścigania i dostawcami usług internetowych. Oznacza to, że w przypadku potwierdzonego zgłoszenia treści przesłanego przez użytkownika do lokalnego zespołu hotline, które zawiera materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dziecka (ang. Child Sexual Abuse Material (CSAM), informacje te zostaną przekazane policji, która jest uprawniona do zbadania popełnionego przestępstwa. W niektórych przypadkach zgłoszenie treści może trafić bezpośrednio do dostawcy usług internetowych w celu usunięcia treści z internetu.

Na poziomie organizacyjnym Stowarzyszenie INHOPE bierze również udział w projekcie AviaTor, którego celem jest wypracowanie automatyzacji oraz inteligentnych narzędzi  skracających czas poświęcany przez organy ścigania na ocenę i priorytetyzowanie zgłoszeń.
Wierzymy, że fundamentalne dla naszej pracy jest, aby zespoły hotline były w stanie współpracować z organami ścigania, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym – takim jak Interpol. Będący naszym partnerem, Interpol ma na celu umożliwienie współpracy policji na całym świecie. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze wsparcia technicznego i operacyjnego oferowanego przez Interpol jesteśmy w stanie sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z walką z przestępczością w XXI wieku. Nasze narzędzie ICCAM – wykorzystywane przez globalną sieć zespołów hotline – działa na podstawie przepisów Interpolu (jak również prawa krajowego) w odniesieniu do międzynarodowego prawodawstwa w zakresie klasyfikowania obrazu i nagrań wideo na całym świecie.
ICCAM umożliwia bezpieczną wymianę nielegalnych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci między hotline’ami zlokalizowanymi w różnych jurysdykcjach, w celu szybkiego usuwania materiałów z internetu. Istnieje wiele elementów i organizacji zaangażowanych w usuwanie CSAM z internetu, korzystających z procesu Notice&Takedown,– aby zobaczyć jak wygląda wspomniany proces rekomedujemy zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym za 2018 r.
Nasi członkowie pomagają organom ścigania zaoszczędzić czas poprzez przesłanie tylko potwierdzonych zgłoszeń do krajowych i międzynarodowych organów ścigania, dzięki czemu możliwe jest skupienie ich wysiłków na badaniu potwierdzonych przypadków CSAM oraz na poszukiwanie i ratowanie ofiar.
 
Znajdź zespół hotline w swoim kraju.
Do góry Menu Strony