a a a a
DLACZEGO NIE UŻYWAMY POJĘCIA „PORNOGRAFIA DZIECIĘCA”

DLACZEGO NIE UŻYWAMY POJĘCIA „PORNOGRAFIA DZIECIĘCA”

04.07.2019
W potocznym przekazie używane jest określenie „pornografia dziecięca”. Zdroworozsądkowo można przyjąć, że oznacza ono pornografię z udziałem dzieci. Problem polega jednak na tym, że spłyca i zamazuje wręcz istotę problemu.

Słowo „pornografia” kojarzone jest z branżą pornograficzną, jedną z gałęzi branży rozrywkowej, której szacowana wartość to co najmniej miliard dolarów. Jest to legalny biznes, angażujący osoby dorosłe dokonujące tego z własnej woli. Zatem termin „pornografia” lub „porno” odnosić się może wyłącznie do osób dorosłych zaangażowanych w akty seksualne prezentowane publiczności w celach rozrywkowych.

Tymczasem treść pornograficzna z udziałem dziecka jest wizualnym zapisem przestępstwa jakim jest jego seksualne wykorzystanie. O sytuacji seksualnej w której bierze udział dziecko, nie można mówić że jest to porno. To wykorzystanie. To przestępstwo.

Dzieci, które zostały sfotografowane lub nagrane jako ofiary wykorzystania seksualnego, zasługują na to, by być chronione i szanowane, a ich krzywda nie powinna być umniejszana poprzez użycie określenia „porno”.

Dzieci prezentowane  w takich materiałach nie mogły wyrazić zgody na swój udział i są ofiarami przestępstwa. Co więcej, ich krzywda odtwarzana jest za każdym razem, gdy wizualny zapis ich seksualnego wykorzystania trafia do szerokiej publiczności.

Upublicznienie dowodu przestępstwa naraża ofiarę na dodatkowy, bardzo poważny stres. Specjaliści zwracają uwagę, że wtórna wiktymizacja odbywająca się poprzez dystrybucję takich treści może mieć bardzo poważne skutki dla ofiary.  Dlatego tak ważne jest skuteczne eliminowanie tego typu materiałów z internetu.
Pochodna zwrotu „pornografia dziecięcia” taka jak „dziecięce porno” używane jest przez sprawców przestępstw i nie jest zasadne, by tego typu termin używany był przez organy ścigania, reprezentantów sądownictwa, media oraz w przekazach publicznych.

Wszystkie organizacje zajmujące się ochroną dzieci zwracają uwagę na używanie właściwej terminologii[1]. Poważne przestępstwo wymaga poważnej definicji.

Od 2015 roku zespół Dyżurnet.pl w odniesieniu do treści pornograficznych z udziałem dzieci używa określenia Materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka – CSAM (child sexual abuse materials).
 
 
 
 
[1] Zobacz: The Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, znany też jako Luxembourg Guidelines (http://luxembourgguidelines.org/)
 
Do góry Menu Strony