a a a a
Dzień Ochrony Dzieci przed Seksualnym Wykorzystaniem i Przemocą Seksualną

Dzień Ochrony Dzieci przed Seksualnym Wykorzystaniem i Przemocą Seksualną

18.11.2019
Wykorzystywanie seksualne dziecka to przestępstwo, wobec którego nikt nie powinien przechodzić obojętnie. To forma krzywdzenia, którą trudno zdiagnozować, a tym samym oszacować. W oparciu o zbiorczą analizę rezultatów badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Organizację Pracy oraz Unicef, średnio co piąte dziecko było ofiarą wykorzystania lub nadużyć seksualnych. Aby przełamać barierę milczenia i  zapobiegać takim zachowaniom Rada Europy ogłosiła dzień 18 listopada Dniem Ochrony Dzieci przed Seksualnym Wykorzystaniem i Przemocą Seksualną. Tegoroczna edycja skupia się przede wszystkim na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji dziecka w powstrzymaniu przemocy seksualnej, zwłaszcza tej online.
Problem wykorzystywania seksualnego dzieci jest bardzo duży, i tylko dzięki silnej współpracy między różnymi organizacjami, instytucjami oraz zaangażowaniu się każdego z nas, możliwe jest zmniejszenie skali zjawiska. Niezwykle ważne jest nie tylko podnoszenie dyskusji związanej w wykorzystywanie, ale również uświadamianie i edukowanie najmłodszych, że mają swoje sfery intymne, których nikt nie ma prawa dotykać, a jeśli to zrobi, dziecko musi wiedzieć, że ma prawo to zgłosić i uzyskać potrzebną pomoc.
Na potrzeby inicjatywy Dnia Ochrony Przed Seksualnym Wykorzystaniem i Przemocą Seksualną rada Europy przygotowała materiały edukacyjne dla wszystkich, którzy chcą walczyć ze zjawiskiem nadużyć seksualnych wobec najmłodszych. Więcej na stronie:
https://www.coe.int/en/web/children/2019-edition
 
 
 
Do góry Menu Strony