a a a a
FAQ

FAQ

Jakie treści są nielegalne w internecie?
Co to znaczy, że treści są szkodliwe?
Komu można zgłosić, że coś podejrzanego znajduje się w internecie?
Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu?
Kto może usunąć treści z internetu?
Do kogo się zgłosić gdy naruszone jest bezpieczeństwo dziecka w internecie?
Czym zajmuje się Dyżurnet.pl?
Co to znaczy, że zgłaszając do Dyżurnet.pl pozostaję anonimowy?
Kto finansuje działalność Dyżurnet.pl?
Co to jest pedofilia?
Co to jest pornografia dziecięca?
Czym jest stowarzyszenie InHope?
Co to jest erotyka dziecięca?


Jakie treści są nielegalne w internecie?

Treści nielegalne w myśl polskiego prawa, to takie, które naruszają przepisy polskiego prawa (najczęściej przepisy kodeksu karnego).
Poniżej przedstawiamy klasyfikację treści, z którymi najczęściej mamy do czynienia, ale należy zaznaczyć, że nie jest to pełne zestawienie treści nielegalnych oraz że przepisy innych krajów mogą się znacznie różnić od polskiego prawa.
 
Klasyfikacja nielegalnych treści:
- doprowadzanie małoletniego poniżej 15 do oddania się czynnościom seksualnym lat (art. 200 §1 KK)
- prezentowanie małoletniemu poniżej 15 lat treści pornograficznych (art. 200 §3 KK)
- prezentowanie małoletniemu poniżej 15 lat wykonanie czynności seksualnych (art. 200 §4 KK)
- reklama lub promocja działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 §5 KK)
- uwodzenie za pomocą internetu małoletniego poniżej lat 15 (grooming) (art. 200 §1 i §2 KK)
- publicznie propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim (art. 200 b KK)
- publiczna prezentacja treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy (art. 202 §1 KK)
- treści pornograficzne z udziałem małoletniego (art. 202 §3 KK)
- treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 §3 KK)
- treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej (art. 202 §4b KK)
- publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 KK);
- publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości (art. 257 KK).

Poza nielegalnymi treściami określanymi przez prawo, wyodrębniamy jeszcze treści szkodliwe. Są to te materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania. Są to m.in.:
- treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, obrażenia fizyczne, deformacje ciała, np. zdjęcia z wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt;
- treści nawołujące do samookaleczeń, samobójstw, i innych autodestruktywnych zachowań, promujące niezdrowy i nie właściwy tryb życia, np. strony zachęcające do brania narkotyków czy też innych substancji psychoaktywnych;
- treści, które zachęcają do prostytucji lub hazardu.
- zawierające elementy psychomanipulacji, czyli sterowania cudzymi uczuciami, którego celem jest wyłudzenie korzyści materialnych lub zmuszenie do niewłaściwych, często ryzykownych zachowań.
Treści szkodliwe nie powinny być dostępne dla dzieci.


Komu można zgłosić, że coś podejrzanego znajduje się w internecie?

W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy strony internetowej, forum dyskusyjnego, postu w serwisie społecznościowym pamiętaj o wskazaniu konkretnych treści czyli, np. wątku tematycznego czy właściwej podstrony, na której zamieszczone są niepokojące Cię materiały. W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy sieci p2p, nie zapomnij podać nazwy programu (np. eMule), numeru IP użytkownika udostępniającego nielegalne treści, dokładnego czasu, w jakim dany plik jest/był udostępniany oraz jego nazwy. W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy czatu / komunikatora, nie zapomnij podać jego nazwy, dokładnego czasu i zapisu rozmowy oraz nicku/pseudonimu użytkownika.
 
Treści prezentujące dziecko w seksualnym kontekście
Informacje o treściach prezentujących dziecko w seksualnym kontekście można zgłosić do zespołu Dyżurnet.pl za pomocą formularza poczty [email protected] lub dzwoniąc na infolinię 801615005.

Grooming - uwodzenie osoby małoletniej przez Internet
Zespołem odpowiednim do zgłaszania takich przypadków jest partnerski zespół Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Zespół Dyżurnet.pl również może przyjąć takie zgłoszenie i przekazać je dalej Policji. Do tego celu potrzebne są zapisy rozmów dziecka (print screen wklejony do edytora tekstu). Wszelkie tego typu dowody należy zachować na w razie ewentualnego śledztwa.

Cyberprzemoc (cyberbulling)
Cyberprzemoc to przemoc z wykorzystaniem nowych technologii. Sprawcą może być każdy, często czuje się anonimowy, co nie znaczy że nie można go namierzyć. Cyberprzemoc przyjmuje najczęściej formę:
- nękania,
- straszenia, obrażania,
- podszywania się,
- publikowania obraźliwych komentarzy,
- publikowania i rozsyłania ośmieszających informacji.
Jeśli sprawa dotyczy uczniów, należy powiadomić wychowawcę lub szkolnego pedagoga, ponieważ wiele przypadków można rozwiązać na poziomie szkolnym.
Sprawę zawsze można zgłosić na Policję. W tym przypadku ważne jest, aby nie kasować dowodów przestępstwa i zachować je w postaci „zrzutów ekranu” lub wydruków.
Radzimy również poinformować o zdarzeniu administratora forum, czatu czy strony (także, jeżeli jest się świadkiem cyberprzemocy). Za pomocą formularza lub maila do działu bezpieczeństwa (abuse) należy poprosić o skasowanie treści, ewentualnie wykonanie kopii oraz pozostawienie tzw. logów na potrzeby prowadzonego postępowania.
Ze względu na różnorodność form i przejawów cyberprzemocy polecamy kontakt z prawnikiem, którzy może dokonać analizy konkretnego przypadku. Najczęściej w przypadkach cyberprzemocy są to przestępstwa z art. 190 KK (groźba karalna), 191 KK (zmuszenie do określonego działania), 191a (naruszenie intymności seksualnej utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody), 212 KK* (zniesławienie), 216 KK* (zniewaga), 267 KK (bezprawne uzyskanie informacji, włamywanie się do sieci teleinformatycznych), 268 KK (utrudnianie zapoznania się z informacją), 268a kk (niszczenie danych informatycznych), 269 KK (uszkodzenie danych informatycznych), 269a kk (zakłócanie systemu komputerowego), art. 287 KK (oszustwo komputerowe), art.107 Kodeksu wykroczeń (dokuczenia lub złośliwe wprowadza w błąd).
*sprawy ścigane na wniosek pokrzywdzonego
 
Sextortion
Wyłudzanie materiałów erotycznych i pornograficznych, a następnie szantaż należy zgłosić na Policję lub do moderatorów strony, na której zostały zamieszczone zdjęcia, więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej. Więcej na temat zjawiska można przeczytać na naszej stronie internetowej.
 
Stalking 
Przestępstwo stalkingu to może naruszać art. 190a §1* KK (uporczywe nękanie, art. 190a §2* KK (podszywanie się) lub art.191a §1 (bez zgody utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej).
Podobnie jak przy groomingu czy cyberprzemocy ważne jest zachowanie wszystkich dowodów, zapisy rozmów, połączeń, wiadomości.
W celu zgłoszenia przestępstwa stalkingu należy skontaktować się z Policją.
* przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego.

Wyłudzenia. Oszustwa internetowe
sprawy witryn internetowych, których autorzy stosują nieuczciwe praktyki handlowe (np. wyłudzenia SMS Premium, piramidy finansowe) można zgłaszać do Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl  lub za pomocą bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej: 800 007 707 
W przypadkach spraw transgranicznych obejmujących terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii sugerujemy kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim: http://www.konsument.gov.pl
Oszustwa finansowe dokonane za pomocą Internetu należy zgłaszać na Policję. 

Naruszenia prawa autorskich
naruszenia praw autorskich można zgłaszać do następujących podmiotów:
ZPAV Grupa Antypiracka tel.: +48 (22) 625 5848, 625 66 99 e-mail: [email protected]
PRO Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, http://www.pro.org.pl
W przypadku naruszeń praw autorskich można kontaktować się też z administratorami serwisów, na których zamieszczono materiały. Zgłoszenia można zazwyczaj dokonać za pomocą odpowiedniego formularza.
Jeśli ktoś narusza Państwa prawo autorskie, prosimy ten fakt zgłaszać na Policję.

Obraza uczuć religijnych
Zgodnie z art. 196 KK publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest przestępstwem. Prosimy zgłaszać takie sprawy na Policję bądź do prokuratury.

Zniewaga. Zniesławienie
Zniewagę lub zniesławienie należy zgłosić administratorowi witryny poprzez specjalny formularz lub email do działu bezpieczeństwa (abuse) celem usunięcia tego typu treści. Zniesławienie oraz zniewaga są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego, można więc z zabezpieczonymi dowodami zgłosić sprawę do prokuratury lub na Policję.

Obraźliwe komentarze, wulgaryzmy, drastyczne treści
Tego typu treści można zgłaszać do administratorów strony lub moderatorów forów dyskusyjnych, do czego służą specjalne przyciski lub formularze powiadomień. W przypadku ich braku należy wykorzystać dane zamieszczone w pozycji „Kontakt” danej witryny. 

SPAM
SPAM przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien być zgłaszany do administratora poczty. Wiele aplikacji pocztowych dostępnych przez WWW ma opcję automatyczną „Zgłoś SPAM”. 
SPAM na forach należy zgłaszać moderatorowi lub administratorowi forum.
Inne zagrożenia teleinformatyczne
Sprawy dotyczące poważnych zagrożeń teleinformatycznych, takich jak phishing, czy stron instalujących złośliwe oprogramowanie należy zgłaszać do zespołu CERT Polska poprzez formularz:
https://www.cert.pl/zglos-incydent/
 


Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu?

Wysyłając zgłoszenie do Dyżurnet.pl lub innych zespołów reagujących należy przede wszystkim podać adres strony, na której znajdują się potencjalnie nielegalne treści.
Korzystając z formularza zamieszczonego na stronie Dyżurnet.pl należy zaznaczyć czego one dotyczą. Podawanie adresu e-mail czy innych danych jest nieobowiązkowe - zgłoszenia są anonimowe. Na adres kontaktowy zostaje przesłana informacja o podjętych krokach lub prośba o podanie dokładniejszych informacji. Przesyłając zgłoszenie warto napisać wszystkie informacje, które mogą być pomocne dla Zespołu.

 

Kto może usunąć treści z internetu?

Treści, które znajdują się w internecie mogą usunąć moderatorzy/administratorzy strony, a także właściciele domeny, na której ona się znajduje.


Do kogo się zgłosić gdy naruszone jest bezpieczeństwo dziecka w internecie?

W przypadku gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją.
Inoformacje o tym w jaki sposób można zapobiegać zagrożeniom internetowym można znaleźć na stronie Safer Internet.
Zachęcamy do kontaktu z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Można tam uzyskać pomocne informacje, jak rozwiązać problem, a także otrzymać wsparcie psychologiczne.
Każda osoba dorosła - rodzic, opiekun, nauczyciel znająca dziecko, którego bezpieczeństwo w Internecie zostało zagrożone może uzyskać pomoc oraz informacje, jak dalej postępować kontaktując się z Telefonem dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
lub kontaktując się z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212.


Czym zajmuje się Dyżurnet.pl?

Dyżurnet.pl to jedyny działający w Polsce zespół przyjmujący zgłoszenia o publikowanych w internecie nielegalnych treściach, zwłaszcza tych przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Jesteśmy zespołem reagującym, podejmujemy działania na rzecz usunięcia tych treści w internecie. Dodatkowo promujemy działania na rzecz tworzenia bezpiecznego internetu.
 

Co to znaczy, że zgłaszając do Dyżurnet.pl pozostaję anonimowy?

Oznacza to, że dane kontaktowe przesłane w zgłoszeniu są używane przez Zespół jedynie w celu uzyskania informacji dotyczących zgłoszenia lub przesłania informacji zwrotnej zgłaszającemu.

 

Kto finansuje działalność Dyżurnet.pl?

Dyżurnet.pl działa w ramach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), której jednym z priorytetowych zadań jest promowanie bezpiecznego Internetu. Dyżurnet.pl realizuje program Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility (wcześniej Safer Internet).

Od roku 2018 zespół Dyżurnet realizuje w ramach CSIRT NASK zadanie sprecyzowane w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa tzn. zapewnienie obsługi linii telefonicznej lub serwisu internetowego prowadzących działalność w zakresie zgłaszania i analizy przypadków dystrybucji, rozpowszechniania lub przesyłania pornografii dziecięcej za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Działalność ta finansowana jest z dotacji podmiotowej budżetu Państwa.


Co to jest pedofilia?

Pedofilia jest to preferencja seksualna osoby dorosłej w stosunku do dzieci, zwykle w wieku przedpokwitaniowym lub we wczesnym okresie pokwitania. Rodzaj kontaktów do jakich dąży pedofil są bardzo różne, obnażanie się i masturbowanie w towarzystwie nieletniego, dotykanie dziecka i jego narządów, stosunek płciowy z dzieckiem.


Co to jest pornografia dziecięca?

Pornografia dziecięca (prawnie: treści pornograficzne z udziałem małoletniego) to wszystkie obrazy, które przedstawiają małoletniego w rzeczywistych lub symulowanych czynności o charakterze wyraźnie seksualnym lub jakiekolwiek prezentowanie narządów płciowych dziecka przede wszystkim w celach seksualnych.
Zespół Dyżurnet.pl posługuje się treminem CSAM, czyli child sexual abuse materials (materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka).


Czym jest stowarzyszenie InHope?

Stowarzyszenie INHOPE jest to sieć zaufanych zespołów reagujących co roku przyjmuje nowych członków, rozszerzając tym samym zasięg swojego wpływu. Celem Stowarzyszenia jest eliminacja materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz wsparcie krajowych procedur na rzecz jak najszybszego usuwania nielegalnych materiałów. Szczególnie ważne jest to w krajach rozwijających się i budujących społeczeństwo informacyjne oraz tworzących przepisy prawne, które regulują również internet.
 
Działalność Stowarzyszenia jest wspierana przez Interpol, Europol, Virtual Task Force, European Financial Coalition, INSAFE, ECPAT oraz globalne firmy sektora informatycznego.
Działalność Stowarzyszenia jest współfinansowana przez Komisję Europejską. Więcej informacji na stronie www.inhope.org


Co to jest erotyka dziecięca?

Są to wszystkie obrazy przedstawiające dziecko w erotycznym, seksualnym kontekście. Erotyka dziecięca zawiera materiały pokazujące dziecko nago, w bieliźnie, strojach kąpielowych czy też erotycznych kostiumach, z mocnym, wyzywającym makijażem (tzw. child modeling). Czasami mogą to być nagie zdjęcia dzieci w codziennych sytuacjach (np. z albumów rodzinnych), które są udostępniane w intrenecie na stronach pedofilskich. Dyżurnet.pl apeluje do rodziców i opiekunów o nie udostępnianie nagich zdjęć ich dzieci, ponieważ mogą one trafić na nielegalne strony, z których korzystają pedofile.

 
Do góry Menu Strony