a a a a
FAQ

FAQ

Jakie treści są nielegalne w internecie?
Komu można zgłosić, że coś podejrzanego znajduje się w internecie?
Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu?
Kto może usunąć treści z internetu?
Do kogo się zgłosić gdy naruszone jest bezpieczeństwo dziecka w internecie?
Czym zajmuje się Dyżurnet.pl?
Kto finansuje działalność Dyżurnet.pl?
Co to jest pedofilia?
Co to jest pornografia dziecięca?
Czym jest stowarzyszenie InHope?
Co to jest erotyka dziecięca?


Jakie treści są nielegalne w internecie?

Za nielegalne treści w internecie polskie prawo uważa:
- zachęcanie i namawianie małoletniego do podejmowania czynności seksualnych (art. 200a §1 KK);
- prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych oraz przedmiotów o takim charakterze osobie   poniżej 15 roku życia ( art. 200 § 3 KK)
- prowadzenie reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 § 5 KK);
- propagowanie i pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim (art. 200b KK);
- uwodzenie małoletniego w internecie (tzw. grooming) (art. 200a § 1 KK);
- publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy (art. 202 § 1 KK);
- treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo przedstawiające użycie przemocy lub posługiwanie się zwierzęciem (tzw. twarda pornografia) (art.202 § 3 KK);
- treści pornograficzne z udziałem małoletniego określane przez Dyżurnet.pl jako materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka
(z ang. CSAM-child sexual abuse materials) (art.202 § 4 KK);
- treści przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej (art. 202 § 4b KK);
- publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 KK);
- rozpowszechnianie i publiczne prezentowane treści, które mogą ułatwić popełnienia przestępstwa terrorystycznego (art. 205a KK);
- publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości (art. 257 KK).

Poza nielegalnymi treściami określanymi przez ustawę, wyodrębniamy jeszcze treści szkodliwe. Są to te materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania. Są to:
- treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, obrażenia fizyczne, deformacje ciała, np. zdjęcia z wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt;
- treści nawiązujące do samookaleczeń, samobójstw, i innych autodestruktywnych zachowań, promujące niezdrowy i nie właściwy tryb życia, np. strony zachęcające do brania narkotyków czy też innych substancji psychoaktywnych, ruch pro-ana;
- treści, które zachęcają do prostytucji hazardu.
- zawierające elementy psychomanipulacji, czyli sterowania cudzymi uczuciami, którego celem jest wyłudzenie korzyści materialnych lub zmuszenie do niewłaściwych, często ryzykownych zachowań.
Treści szkodliwe nie powinny być dostępne dla dzieci.


Komu można zgłosić, że coś podejrzanego znajduje się w internecie?

W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy strony internetowej (np. forum dyskusyjnego), pamiętaj o wskazaniu konkretnych treści czyli, np. wątku tematycznego czy właściwej podstrony, na której zamieszczone są niepokojące Cię materiały. W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy sieci p2p, nie zapomnij podać nazwy programu (np. eMule), numeru IP użytkownika udostępniającego nielegalne treści, dokładnego czasu, w jakim dany plik jest/był udostępniany i jego nazwy. W przypadku, jeśli Twoja skarga dotyczy czatu / komunikatora, nie zapomnij podać jego nazwy, dokładnego czasu i zapisu rozmowy oraz nicku/pseudonimu użytkownika.

Wyłudzenia. Oszustwa internetowe
prawy witryn internetowych, których autorzy stosują nieuczciwe praktyki handlowe (np. wyłudzenia SMS Premium, piramidy finansowe) można zgłaszać do Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl  lub za pomocą bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej: 800 007 707 
W przypadkach spraw transgranicznych obejmujących terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii sugerujemy kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim: http://www.konsument.gov.pl
Oszustwa finansowe dokonane za pomocą Internetu prosimy zgłaszać na Policję. 

Naruszenia prawa autorskich
Kwestie naruszeń praw autorskich prosimy zgłaszać do następujących podmiotów :
ZPAV Grupa Antypiracka tel.: +48 (22) 625 5848, 625 66 99 e-mail: [email protected]
PRO Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, http://www.pro.org.pl
W przypadku naruszeń praw autorskich można kontaktować się też z administratorami serwisów, na których zamieszczono materiały. Zgłoszenia można zazwyczaj dokonać za pomocą odpowiedniego formularza.
Jeśli ktoś narusza Państwa prawo autorskie, prosimy ten fakt zgłaszać na Policję.

Obraza uczuć religijnych
Zgodnie z art. 196 KK publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest przestępstwem. Prosimy zgłaszać takie sprawy na Policję bądź do prokuratury.

Zniewaga. Zniesławienie
Zniewagę lub zniesławienie należy zgłosić administratorowi witryny poprzez specjalny formularz lub mail do działu bezpieczeństwa (abuse) celem usunięcia tego typu treści. Zniesławienie oraz zniewaga są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego, można więc z zabezpieczonymi dowodami zgłosić sprawę do prokuratury lub na Policję.

Obraźliwe komentarze, wulgaryzmy, drastyczne treści
Tego typu treści można zgłaszać do administratorów strony lub moderatorów forów dyskusyjnych. Służą do tego specjalne przyciski lub formularze powiadomień. W przypadku ich braku należy wykorzystać dane zamieszczone w pozycji „Kontakt” witryny. 

SPAM
SPAM przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien być zgłaszany do administratora poczty. Wiele aplikacji pocztowych dostępnych przez WWW ma opcję automatyczną „Zgłoś SPAM”. 
SPAM na forach należy zgłaszać moderatorowi lub administratorowi forum.
Inne zagrożenia teleinformatyczne
Sprawy dotyczące poważnych zagrożeń teleinformatycznych, takich jak phishing, czy stron instalujących złośliwe oprogramowanie należy zgłaszać do zespołu CERT Polska poprzez formularz:
https://www.cert.pl/zglos-incydent/

Grooming - uwodzenie osoby małoletniej przez Internet
Zespołem odpowiednim do zgłaszania takich przypadków jest partnerski zespół Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach Bezpieczeństwa Dzieci 800 100  100
Zespół Dyżurnet.pl również może przyjąć takie zgłoszenie i przekazać je dalej Policji. Do tego celu potrzebne są zapisy rozmów dziecka (print screen wklejony do edytora tekstu). Wszelkie tego typu dowody należy zachować na poczet ewentualnego śledztwa.

Cyberprzemoc (cyberbulling)
Cyberprzemoc to przemoc z wykorzystaniem nowych technologii. Sprawcą może być każdy, często czuje się anonimowy, co nie znaczy że nie można do niego dotrzeć. Cyberprzemoc przyjmuje formę
- nękania,
- straszenia, obrażania,
- podszywania się,
- publikowania obraźliwych komentarzy,
- publikowania i rozsyłania ośmieszających informacji.
Sprawę zawsze można zgłosić na Policję. W tym przypadku ważne jest, aby nie kasować dowodów przestępstwa i zachować je w postaci „zrzutów ekranu” lub wydruków.
Radzimy również poinformować o zdarzeniu administratora forum, czatu czy strony (także, jeżeli jest się świadkiem cyberprzemocy). Za pomocą formularza lub maila do działu bezpieczeństwa (abuse) należy poprosić o skasowanie treści, ewentualnie wykonanie kopii oraz pozostawienie tzw. logów na potrzeby prowadzonego postępowania.
Ze względu na różnorodność form i przejawów cyberprzemocy polecamy kontakt z prawnikiem, którzy może dokonać analizy konkretnego przypadku. Najczęściej w przypadkach cyberprzemocy są to przestępstwa z art. 190 KK (groźba karalna), 191 KK (zmuszenie do określonego działania), 191a (naruszenie intymności seksualnej utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody), 212 KK* (zniesławienie), 216 KK* (zniewaga),
267 KK (bezprawne uzyskanie informacji, włamywanie się do sieci teleinformatycznych),
268 KK (utrudnianie zapoznania się z informacją), 268a kk (niszczenie danych informatycznych), 269 KK (uszkodzenie danych informatycznych), 269a kk (zakłócanie systemu komputerowego), art. 287 KK (oszustwo komputerowe), art.107 Kodeksu wykroczeń (dokuczenia lub złośliwe wprowadza w błąd).

Stalking
Przestępstwo stalkingu to może być popełnione na dwa sposoby. Poprzez uporczywe nękanie innej osobę (art. 190a* §1 KK) lub poprzez podszywanie się pod nią
(art. 190a §2 kodeksu karnego).
Podobnie jak przy groomingu czy cyberprzemocy ważne jest zachowanie wszystkich dowodów, zapisy rozmów, połączeń, wiadomości.
W celu zgłoszenia przestępstwa stalkingu należy skontaktować się z Policją.

* przestępstwa z art. 190a, 191a KK, 212 KK i 216 KK ścigane są z oskarżenia prywatnego.


Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu?

Wysyłając zgłoszenie do Dyżurnet.pl należy przede wszystkim podać adres strony, na której znajdują się potencjalnie nielegalne treści. Korzystając z formularza trzeba również zaznaczyć czego one dotyczą. Podawanie adresu e-mail czy innych danych jest nieobowiązkowe- zgłoszenia są anonimowe. Przesyłając zgłoszenie warto napisać w komentarzu kilka dodatkowych informacji, które mogą być pomocne dla Zespołu, ale nie jest to konieczne.


Kto może usunąć treści z internetu?

Treści, które znajdują się w internecie mogą usunąć moderatorzy/administratorzy strony, a także właściciele domeny, na której ona się znajduje.


Do kogo się zgłosić gdy naruszone jest bezpieczeństwo dziecka w internecie?

Każde dziecko, którego bezpieczeństwo w internecie czy też podczas korzystania z telefonu komórkowego zostało zagrożone zachęcamy do kontaktu z Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Można tam uzyskać pomocne informacje, jak rozwiązać problem, a także otrzymać wsparcie psychologiczne.

Pomoc można uzyskać poprzez kontakt z konsultantem za pośrednictwem:
- linii 116 111 (przez 7 dni w tygodniu, w godz. 12 - 22, połączenie bezpłatne)
- formularza kontaktowego na stronie www.116111.pl
- rozmowy online – czatu z poziomu strony www.116111.pl (zakładka „Bezpieczeństwo online”)

Każda osoba dorosła-rodzic, opiekun, nauczyciel znająca dziecko, którego bezpieczeństwo w Internecie zostało zagrożone może uzyskać pomoc i informacje, jak dalej postępować kontaktując się z Telefonem dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

Pomoc można uzyskać poprzez kontakt z konsultantami za pośrednictwem:
- linii 800 100 100 (pon-pt w godz.12-18, połączenie bezpłatne)
- e-maila: [email protected]
- formularza kontaktowego na stronie www.800100100.pl
Dodajmy jeszcze telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka


Czym zajmuje się Dyżurnet.pl?

Dyżurnet.pl to jedyny działający w Polsce zespół przyjmujący zgłoszenia o publikowanych w internecie nielegalnych treściach, zwłaszcza tych przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Jesteśmy zespołem reagującym, podejmujemy działania na rzecz usunięcia tych treści w internecie. Dodatkowo promujemy działania na rzecz tworzenia bezpiecznego internetu.


Kto finansuje działalność Dyżurnet.pl?

Dyżurnet.pl działa w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, której jednym z priorytetowych zadań jest promowanie bezpiecznego Internetu. Dyżurnet.pl realizuje program Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility (wcześniej Safer Internet).


Co to jest pedofilia?

Pedofilia jest to preferencja seksualna osoby dorosłej w stosunku do dzieci, zwykle w wieku przedpokwitaniowym lub we wczesnym okresie pokwitania. Rodzaj kontaktów do jakich dąży pedofil są bardzo różne, obnażanie się i masturbowanie w towarzystwie nieletniego, dotykanie dziecka i jego narządów, stosunek płciowy z dzieckiem.


Co to jest pornografia dziecięca?

Pornografia dziecięca (prawnie: treści pornograficzne z udziałem małoletniego) to wszystkie obrazy, które przedstawiają małoletniego w rzeczywistych lub symulowanych czynności o charakterze wyraźnie seksualnym lub jakiekolwiek prezentowanie narządów płciowych dziecka przede wszystkim w celach seksualnych.
Zespół Dyżurnet.pl posługuje się treminem CSAM, czyli child sexual abuse materials (materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka).

Polskie prawo chroni osoby małoletnie przed pornografią w Kodeksie Karnym w art. 202 § 3-4c
Art.202
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego5, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.


Czym jest stowarzyszenie InHope?

InHope (International Association of Internet Hotlines)- jest to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające zespoły reagujące z całego świata, które współpracują ze sobą w celu zwalczania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Obecnie w InHope działa ponad 50 zespołów z 45 krajów. Więcej informacji na stronie www.inhope.org


Co to jest erotyka dziecięca?

Są to wszystkie obrazy przedstawiające dziecko w erotycznym, seksualnym kontekście. Erotyka dziecięca zawiera materiały pokazujące dziecko nago, w bieliźnie, strojach kąpielowych czy też erotycznych kostiumach, z mocnym, wyzywającym makijażem(tzw. child modeling). Czasami mogą to być nagie zdjęcia dzieci w codziennych sytuacjach (np. z albumów rodzinnych), które są udostępniane w intrenecie na stronach pedofilskich. Dyżurnet.pl apeluje do rodziców i opiekunów o nie udostępnianie nagich zdjęć ich dzieci, ponieważ mogą one trafić na nielegalne strony, z których korzystają pedofile.
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu Strony