a a a a
Międzynarodowa współpraca doprowadziła do identyfikacji ofiar seksualnego wykorzystywania osób małoletnich.

Międzynarodowa współpraca doprowadziła do identyfikacji ofiar seksualnego wykorzystywania osób małoletnich.

23.03.2017
Po raz trzeci, w ramach projektu EMPACT, została powołana gruba robocza Victim Identification Task Force, której celem jest identyfikacja ofiar seksualnego wykorzystywania osób małoletnich. Spotkanie odbyło się w siedzibie EUROPOL w Hadze w dniach 28 stycznia do 10 lutego br. w spotkaniu wzięło udział 25 ekspertów z 16 krajów reprezentujących 22 jednostki oraz przedstawicieli Europolu.

W wyniku współpracy 25 ekspertów z całego świata należących do Victim Identification Task Force (VIDTF 3), możliwe było rozpoznanie kilku osób małoletnich które stały się obiektem seksualnej przemocy. W obecnej chwili prowadzone są działania lokalnych służb, dążące do schwytania sprawców przestępstw oraz odnalezienia i udzielenia pomocy ich ofiarom. Dzięki wzajemnej wymianie informacji zebranych ekspertów oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, udało się również zebrać zdjęcia oraz filmy, które wzbogaciły zasoby ICSE (International Child Sexual Exploitation Database), platformy komunikacyjnej dla organizacjami przeznaczonych do zwalczania zjawiska seksualnego wykorzystywania najmłodszych.

Tego typu działania wpisują się w ogólnoeuropejską strategię zwalczania materiałów prezentujących dzieci, w tym tych dystrybuowanych w internecie. Dyżurnet.pl od lat podkreśla, że zamieszczanie materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci (ang. CSAM) w internecie stanowi końcowy element procesu czerpiącego swoje źródło w fizycznej i psychicznej krzywdzie dziecka. Udokumentowanie momentu seksualnej przemocy, jak i późniejsze jej upublicznienie, pogłębia traumę ofiary. Wtórna wiktymizacja, będąca skutkiem dystrybucji CSAM, utrudnia dziecku uporanie się z negatywnymi konsekwencjami seksualnej przemocy oraz naraża je na dodatkowy, bardzo poważny stres.

Więcej informacji na temat VIDTF w języku angielskim jest dostępne na stronie:  https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/victims-of-child-sexual-abuse-centre-of-europol-efforts
Do góry Menu Strony