a a a a
Jak reagować na cyberprzemoc?

Jak reagować na cyberprzemoc?

23.01.2017

 

Jak reagować na cyberprzemoc?

Cyberprzemoc, uwodzenie dzieci, treści pornograficzne z udziałem nieletnich to internetowe zagrożenia, których skutkom można i trzeba przeciwdziałać. Działający w NASK zespół Dyżurnet.pl w najnowszych materiałach informacyjnych podpowiada, jak czynić to skutecznie.

Eksperci Dyżurnet.pl informują, że najczęstsze formy cyberprzemocy to obrażanie, podszywanie się pod kogoś, włamywanie się na konta pocztowe, portale społecznościowe, komunikatory w celu rozsyłania kompromitujących informacji, publikowanie obraźliwych, ośmieszających informacji, komentarzy, zdjęć i innych materiałów. Zjawiska tego typu odnotowane zostały także w najnowszych badaniach zrealizowanych przez NASK „Nastolatki 3.0”. Wynikało z nich, że  najczęstszymi, obserwowanymi przez młodzież negatywnymi zjawiskami są: wyzywanie ich znajomych (59,7 proc. badanych deklaruje, że się z tym zetknęła) oraz poniżanie ich i ośmieszanie (58,1 proc.). Rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich znajomych zauważyło 33,3 proc. badanych. Jednocześnie straszenie znajomych zaobserwowało 34,2 proc. badanych osób, a ich szantażowanie za pośrednictwem internetu aż 24,4 proc. Dość częste są także próby podszywania się pod inne osoby. Takie obserwacje deklaruje 40,5 proc. badanych. 

Wśród zgłaszanych przez internautów do Dyżurnet.pl nielegalnych lub niebezpiecznych treści odnotowujemy bardzo wiele materiałów krzywdzących dzieci, a związanych z różnymi formami uwodzenia czy też zawierających treści pornograficzne z wizerunkiem dzieci. Tylko w pierwszej połowie stycznia napłynęło do nas prawie 300 zgłoszeń dotyczących materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich   – mówi Martyna Różycka z zespołu Dyżurnet.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami, które wskazują odpowiednie ścieżki reagowania na niebezpieczne lub nielegalne materiały, a także prezentują fazy przestępczych procederów wobec dzieci.

https://dyzurnet.pl/multimedia/co-zrobic-gdy--seria-samouczkow.html

Do góry Menu Strony