a a a a
Momo Challenge

Momo Challenge

17.04.2019
Specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem od dłuższego czasu obserwują modę na tzw. challenge, czyli internetowe wyzwania(patrz: Raport Dyżurnet 2017). Część z nich ma służyć tylko zabawie, niektóre mają  na celu uświadomić społeczeństwu jakieś konkretne zjawisko lub problem. Niektóre z nich bywają śmieszne, inne po prostu głupie, a jeszcze inne mogą stwarzać realne niebezpieczeństwo. Niestety, jak się okazuje, duża część popularnych wyzwań może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób podejmujących się wykonania zadania (np. Ultimate selfie, Tide Pod Challenge, Niebieski wieloryb). Nową „zabawą” zaliczaną do wyzwań jest Momo Challenge chociaż nie jest to typowy challenge. Jego nazwa  pochodzi od imienia przerażającej lalki, której wizerunek został w tym wyzwaniu wykorzystywany. Zjawisko polegało na tym, że na stronach, w aplikacjach, filmach lub bajkach przeznaczonych dla dzieci, nagle pojawiało się nagranie, na którym lalka Momo zachęcała do dzwonienia lub pisania na numer telefonu widoczny na ekranie grożąc przeklęciem rodziny. Po kontakcie z podanym numerem ofiary otrzymywały wiadomości zawierające drastyczne treści. Mogły to być również groźby dotyczące rodziny i bliskich ofiary, zachęty do samookaleczenia się bądź samobójstwa. Takie rozwiązanie było wskazywane przez Momo jako jedyna forma pomocy swoim bliskim.
Historie o Momo były szeroko publikowane w sieci, przez co sam challenge niepotrzebnie zyskał na popularności i zainteresowaniu mediów. W rzeczywistości wyzwanie miało na celu nie tylko straszenie dzieci, był to również sposób na wyłudzenie informacji.
Obecnie pierwotne materiały nie są już dostępne w sieci.  Jednakże zawsze mogą powtórnie pojawić się w internecie, warto więc zachować ostrożność. Rodzice powinni zadbać o edukację swoich dzieci w zakresie bezpieczeństwa online, kładąc szczególnie nacisk na niepodejmowanie kontaktu z nieznajomymi i kwestie związane z udostępnianiem swoich danych osobowych.
Do góry Menu Strony