a a a a
10 lat działalności Zespołu Dyżurnet.pl

10 lat działalności Zespołu Dyżurnet.pl

10 lat to prawie 50 tysięcy przeanalizowanych zgłoszeń oraz 15 000 przeszkolonych policjantów, pedagogów oraz innych specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom. Nasze działania nie byłby możliwe gdyby nie współpraca z Policją, z podobnymi zespołami reagującymi funkcjonującymi w innych krajach, zrzeszonymi w stowarzyszeniu INHOPE, administratorów oraz przede wszystkim zgłaszającym użytkownikom.

 

Jubileuszowe wydawnictwo prezentuje jakie były początki i rozwój Zespołu w zmieniającym się środowisku internetowym. Wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Wewnętrznych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Komendanta Głównego Policji stanowią komentarz do działań podejmowanych przez Dyżurnet.pl.

 

Podsumowując 10 lat Dyżurnet.pl mamy świadomość, że przed Zespołem stają nowe wyzwania, tak jak przed wszystkimi, którym na sercu leży tworzenie bezpiecznego i przyjaznego Internetu. Mamy nadzieję, że w tych działaniach Państwo będziecie naszymi partnerami. 

Do góry Menu Strony