a a a a
10 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu

10 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu

W obchody DBI 2008 włączyło się 56 państw, w których zorganizowano liczne inicjatywy lokalne, narodowe, ogólnoeuropejskie takie jak np. konkursy dla dzieci i młodzieży, przedstawienia szkolne, konferencje, kampanie informacyjne.

W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK, tworzące konsorcjum "Saferinternet.pl" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Na terenie Polski dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w pracę nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są lokalne inicjatywy takie, jak np. zajęcia edukacyjne, happeningi, gazetki szkolne, audycje w radiowęzłach szkolnych, kampanie informacyjne, konkursy. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zaangażowanie w obchody DBI. Liczymy na aktywny udział także i w 2009 r. Już wkrótce rozpocznie się pierwsza akcja promująca europejskie obchody DBI. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z quizem dotyczącym zagadnień z kultury i historii europejskiej, edukacji medialnej oraz tematyki bezpieczeństwa w Internecie. Więcej szczegółów będzie można znaleźć już wkrótce na stronie akcji.
Do góry Menu Strony