a a a a
8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

Polska, jako pierwszy kraj spośród nowych członków Unii Europejskiej, przystąpiła do programu Komisji Europejskiej "Safer Internet Action Plan" i dzięki temu wspólnie z ponad 25 krajami, 8 lutego obchodzić będziemy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje złożyła projekt utworzenia punktu „Awareness” w ramach zaproszenia Komisji Europejskiej do składania wniosków „Call for Proposals 2003/2004” oraz w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej zawarte w dokumencie „Safer Internet Action Plan, Work Programme 2003-2004”. W grudniu 2004 r. podpisana została umowa i zgodnie z założeniami programu Komisji Europejskiej, NASK i Fundacja Dzieci Niczyje stały się partnerami konsorcjum INSAFE, prowadzonego przez European Schoolnet, które z ramienia Komisji koordynuje działania punktów „Awareness” na poziomie europejskim. W ramach projektu będą przeprowadzane szkolenia, kampanie społeczne i konferencje mające na celu promowanie bezpiecznych treści i zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być Internet. Uczestnictwo w projekcie „Awareness” zakłada również nawiązanie kontaktów z instytucjami, które podejmują działania związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

Więcej:
Wiadomość na stronie NASK
Strona Dnia Bezpiecznego Internetu: www.saferinternetday.pl
Do góry Menu Strony