a a a a
Analiza szkodliwych treści w Internecie

Analiza szkodliwych treści w Internecie

Najważniejszą grupą zgłoszeń, które kierowane są do zespołu Dyżurnet.pl odnoszą się do pornografii dziecięcej (19%) oraz erotyki i nudyzmu dziecięcego (19%).  Ze względu na to, że dystrybucja pornografii z udziałem dziecka jest zabroniona, informacje o publikacji i rozpowszechnianiu tego typu materiałów kierowane są dalej do Policji lub innych zespołów hotline zrzeszonych w stowarzyszeniu INHOPE. Najczęściej treści takie zlokalizowane są na serwerach w USA, Rosji oraz Holandii – we wszystkich tych krajach działają punkty kontaktowe tzw. hotline.
Od początku października 2010 r. zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zespół Dyżurnet.pl monitoruje skuteczność podejmowanych działań wobec stron zawierających pornografię dziecięcą. Jak pokazują statystyki, 52 % zgłoszonych stron nie jest już dostępna w ciągu 48 godzin od podjęcia działań.
Zgodnie z misją zespołu do Dyżurnet.pl kierowane są zgłoszenia także o innych treściach nielegalnych i szkodliwych szczególnie dla dzieci i młodzieży. W zależności od tego, czego one dotyczą i jaka jest ich interpretacja prawna, informacje są przesyłane do Policji, innych zespołów reagujących
(np. CERT Polska, Helpline.org.pl) lub administratorów witryn z prośbą o usunięcie, przeniesienie do innej kategorii lub założenie ostrzeżenia. Zgłoszenia takie dotyczą m.in. rasizmu i ksenofobii, agresji w sieci, cyberprzemocy oraz naruszania prywatności.
Zespół odnotował wzrastającą liczbę zgłoszeń dotyczących agresji. Przybiera ona różnorodne formy – trollowanie, zakładanie ośmieszających profili, publikowanie obelżywych opinii, preparowanie i przytaczanie nieprawdziwych informacji, itp. Pokrzywdzony nie zawsze wie w jaki sposób może interweniować oraz dochodzić swoich praw, a osobom postronnym (np. moderatorom) trudno jest jednoznacznie ocenić sytuację.

Ze względu na coraz większą popularność serwisów społecznościowych zespół zwraca uwagę na konieczność zwiększenia ochrony prywatności użytkowników sieci, w szczególności tych najmłodszych. Duży nacisk w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie powinien być położony na działania, jakie podejmują najmłodsi podczas korzystania z sieci. Z powodu swojej niefrasobliwości oraz łatwości z jaką dzieci zamieszczają informacje o sobie, często padają ofiarą cyberprzemocy. Warsztaty prowadzone przez pracowników zespołu wykazały, że dzieci i młodzież doskonale znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, jednak nie stosują ich w praktyce. Najmłodsi użytkownicy nie widzą problemu w tym, że publikują prywatne informacje, zdjęcia, dane osobowe. Obrazują to profile nieletnich w serwisach randkowych, z wieloma intymnymi zdjęciami oraz komentarzami zachęcającymi do nawiązania kontaktu.

Zespół Dyżurnet.pl nieustannie podkreśla, że materiały opublikowane w Internecie trudno jest usunąć. Treści o kontrowersyjnym, kłopotliwym czy wstydliwym charakterze mogą wpłynąć na życie w świecie realnym jak również na przyszłość (np. karierę zawodową).  

Raport znajduje się na stronie www.dyzurnet.pl

­Zespół Dyżurnet.pl (http://www.dyzurnet.pl)  jest częscią  Polskiego Centrum Programu "Safer Internet", które  funkcjonuje w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet" i tworzone jest przez NASK oraz Fundację Dzieci Niczyje. Centrum prowadzi również działania edukacyjne (http://www.saferinternet.pl), udziela pomocy telefonicznej i online w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w sieci (http://www.helpline.org.pl.
Do góry Menu Strony