a a a a
Czas na innowacyjną edukację

Czas na innowacyjną edukację
 

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z nowoczesną edukacją, coraz częściej i skuteczniej wykorzystującą internet oraz multimedia. W czasie konferencji zostaną przedstawione takie tematy, jak: darmowy internetowy edytor publikacji multimedialnych MAPPTIPE, e-podręczniki i nowa odsłona serwisu scholaris.pl (ORE), kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz nowoczesnego podejścia do edukacji na przykładzie projektu KURSOR. W programie przewidziane są także lekcja pokazowe w placówkach oświatowych prowadzone przez ekspertów NASK i Dyżurnet.pl.


- NASK chętnie uczestniczy w projektach, które poprzez przekazywanie fachowej wiedzy i dzielenie się doświadczeniem, pomagają użytkownikom bezpieczniej i efektywniej korzystać z zasobów internetu i nowych technologii – mówi dr Agnieszka Wrońska z NASK. – Szczególnie istotne jest, że konferencje „Innowacyjna Edukacja” kierowane są do nauczycieli i wychowawców, bo to oni powinni się w większym stopniu niż dotychczas stawać się dla dzieci przewodnikami po wirtualnym świecie – dodaje.


- Bardzo ważnym elementem naszej pracy, obok przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach w sieci, są działania edukacyjne. Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego internetu to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także kreowanie właściwych kompetencji użytkowników – podkreśla Zuzanna Polak z Dyżurnet.pl


Konferencje w miastach wojewódzkich realizowane są w ramach projektu „MAPPTIPE – Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykle konferencji organizują: Fundacja Nauka i Wiedza, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.


Harmonogram najbliższych konferencji:
•        20.11.2013 r., godz. 11.00 – 15.15 – Warszawa, Aula Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, II piętro
•        22.11.2013 r., godz. 12.00 – 16.15 – Białystok, Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Złota 4
•        25.11.2013 r., godz. 12.00 – 16.15 – Zamość, Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lwowska 19
•        27.11.2013 r., godz. 12.00 – 16.15 – Olsztyn, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17


Konferencje są jednym z najistotniejszych etapów kampanii upowszechniającej projekt MAPPITPE i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratorium oświaty, centrów edukacji nauczycielskiej oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za edukację na swoim terenie.


Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej http://mapptipe.edukator.pl.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację na stronie
http://konferencje.edukator.pl

Do góry Menu Strony