a a a a
Dzień walki z przemocą seksualną wobec dzieci.

Dzień walki z przemocą seksualną wobec dzieci.

Celem tegorocznej, pierwszej edycji, było zwiększanie publicznej świadomości na temat skali zagrożenia. W oparciu o zbiorczą analizę rezultatów badan przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodowa Organizację Pracy oraz Unicef, średnio co piąte dziecko było ofiarą wykorzystania lub nadużyć seksualnych. Równocześnie nawet w 85% przypadków, sprawcą była osoba z otoczenia dziecka. Skutkuje to poważnymi trudnościami i brakami w budowaniu zaufania między dzieckiem a dorosłymi oraz sprawia, że zdecydowana większość ofiar nie mówi, że padło ofiarą wykorzystywania seksualnego przed osiągnieciem dorosłego wieku. Chcąc to zmienić, Rada Europy przygotowała animowany spot zatytułowany „Powiedz o tym, osobie której ufasz” (ang. „Tell Someone You Trust”) skierowany do najmłodszych. Edukuje on dzieci, czym jest przemoc seksualna oraz nawołuje, by jej ofiary nie bały się zgłaszać problemu osobom dorosłym z najbliższego otoczenia lub do organizacji świadczących pomoc ofiarom przemocy seksualnej.

Film dostępny jest pod adresem:

https://youtu.be/7lh_bEKg8FM

 

Więcej informacji o Europejskim Dniu Ochrony Dzieci przed Seksualnym Wykorzystaniem i Seksualną Przemocą, znajduje się pod adresem:

 

http://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day

 

 

 

       

Do góry Menu Strony