a a a a
Eksperci Dyżurnet.pl dla Rzecznika Praw Dziecka

Eksperci Dyżurnet.pl dla Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2014 roku. W materiale kilkadziesiąt stron zajmuje omówienie wyników badań "Nastolatki wobec Internetu" przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Pedagogium – Wyższą Szkołę Nauk Społecznych. Eksperci Dyżurnet.pl brali udział w opracowywaniu zakresu badań oraz analizie jego wyników, które obecnie służą instytucjom rządowym i pozarządowym do opracowywania rozwiązań prawnych i edukacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzierzy w Internecie. Treść sprawozdania Rzecznika Praw Dziecka dostępna jest pod adresem http://brpd.gov.pl/sites/default/files/informacja_rpd_2014.pdf

Do góry Menu Strony