a a a a
Eksperci NASK i Dyżurnet.pl na seminarium o ochronie dzieci w internecie

Eksperci NASK i Dyżurnet.pl na seminarium o ochronie dzieci w internecie


Rozwój Internetu spowodował powszechny dostęp do tego medium. Ale poza wiedzą, rozrywką i informacją – w sieci kryje się także wiele zagrożeń. Dzieci są narażone nie tylko na przypadkowe zetknięcie z materiałami pornograficznymi czy treściami zawierającymi przemoc, ale znacznie poważniejsze niebezpieczeństwa choćby ze strony pedofilów. Dlatego ochrona najmłodszych przed tymi zagrożeniami stała się dzisiaj ważnym społecznie problemem.


Eksperci NASK podczas seminarium dzielili się swoim doświadczeniem w działaniach edukacyjnych i interwencyjnych z obszaru bezpieczeństwa internetowego. Dyrektor Projektów Strategicznych NASK Marcin Bochenek uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Ochrona dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi w Internecie. Kto powinien zapewnić tę ochronę?” – Z naszych obserwacji wynika, że dzieci i młodzież stają się coraz sprawniejszymi użytkownikami internetu i nowych technologii, ale nie idzie za tym wzrost świadomości wobec możliwych zagrożeń. Swoją wiedzę o internecie najmłodsi zdobywają przede wszystkim samodzielnie i od rówieśników, a w małym stopniu od rodziców i w procesie edukacji szkolnej – mówi Marcin Bochenek. – Dlatego potrzeba szerokiej współpracy instytucjonalnej zorientowanej na włączanie rodziców i nauczycieli w procesy przygotowywania dzieci do świadomego oraz bezpiecznego obcowania z wirtualnym światem! –zaznacza.  

Martyna Różycka, autorka książki „Strony internetowe dla dzieci i młodzieży” i ekspert zespołu Dyżurnet.pl mówiła w swojej prezentacji o projektach edukacyjnych kierowanych do dzieci i rodziców, które systematycznie realizowane są w szkołach. – Nasze działania informacyjne i edukacyjne są praktyczną odpowiedzią na najsilniejsze i najnowsze trendy w sieci - mówi Martyna Różycka.  - Napływające do Dyżurnet.pl zgłoszenia nielegalnych i podejrzanych treści wskazują na wzrost społecznej świadomości zagrożeń, ale pokazują też, na jakie tematy musimy kłaść nacisk – podkreśla. 


Konferencja była skierowana do nauczycieli i rodziców oraz wszystkich osób i organizacji odpowiedzialnych za ochronę osób małoletnich.

Więcej szczegółów i materiały pokonferencyjne znajdują się na stronie  KRRiT: 

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,1388,ochrona-dzieci-i-mlodziezy-w-internecie---konferencja-krrit-i-maic.html

Do góry Menu Strony