a a a a
I Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

I Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

Konferencja poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresowana jest do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Głównym partnerem konferencji jest Fundacja Grupy TP. Wśród partnerów jest także Polski Komitet ds. UNESCO, Agencja Gemius, Saferinternet.at, INSAFE, Childnet International, International Centre for missing and exploited children, PEGI, Protegeles.com, AOL, Safety line association, Mediaradet. W konferencji weźmie udział 280 osób z Polski oraz z zagranicy.

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy zarówno w zakresie działań edukacyjnych, jak również zwalczania nielegalnych treści w Sieci. W programie konferencji znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów z zagranicznych i krajowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci on-line.

Konferencja składa się z sesji plenarnych oraz czterech sesji równoległych, podczas których szczegółowo omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w sieci, metody działania sprawców wykorzystywania dzieci w Internecie, zagrożenia i trendy związane z nowymi technologiami. Odbędzie się również warsztat dla dostawców usług i treści internetowych oraz zamknięte szkolenie dla policji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które poprowadzą eksperci z brytyjskiej organizacji CEOP – Paul Griffiths i Mark Cameron. Wśród wykładów plenarnych na szczególną uwagę zasługuje blok poświęcony analizie wybranych europejskich projektów edukacyjnych oraz poruszany w drugim dniu konferencji problem przemocy rówieśniczej w Sieci, o którym będziemy mogli usłyszeć od przedstawiciela organizacji Childnet International - Stephena Carrick-Daviesa .


W załączniku znajduje się szczegółowy program konferencji. Mamy nadzieję, że okaże się on dla Państwa interesujący. Przedstawicieli mediów serdecznie zapraszamy do przybycia na konferencję, podczas której będą mieli Państwo możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami zajmującymi się problematyka bezpieczeństwa dzieci on-line.

Kontakt:
Anna Rywczyńska, NASK, Anna.Rywczynska@nask.pl, 022 38 08 159
Łukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje, lwojtasik@fdn.pl, 022 672 65 86


Do góry Menu Strony