a a a a
Interaktywna lekcja cyfrowa

Interaktywna lekcja cyfrowa

Odpowiedzi na te i inne pytania szukaliśmy podczas lekcji pokazowej w ramach projektu KURSOR, zorganizowanej 14 grudnia przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Nauka i Wiedza. Podczas 45-minutowej lekcji - prowadzonej także przez uczniów – odbyła się m.in. interaktywna gra „Rufus w opałach” z udziałem wszystkich uczestników. Zaprezentowane były również innowacyjne programy do wspomagania cyfrowej edukacji.

 

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to projekt realizowany już od 2012 roku.  W całej Polsce uczniowie, rodzice oraz nauczyciele poznają zasady świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu i nowych technologii. Szkolenia odbywają się z aktywnym udziałem ekspertów Zespołu Dyżurnet.pl, którzy prezentują zasady właściwego reagowania na naruszenia w sieci i uczą o możliwych zagrożeniach, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników.

Program KURSOR ma również za zadanie popularyzację efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Szkolna praktyka pokazuje, że uczniowie potrzebują dobrze przygotowanych nauczycieli o rozwijającym się cyfrowym świecie. Zrealizowane przez NASK w 2014 roku badanie społeczne pt. „Nastolatki wobec Internetu” wykazało, że tylko niespełna 15 procent uczniów o tym, jak korzystać z komputerów i Internetu dowiaduje się w szkołach, a aż 25 procent nauczycieli, zdaniem ich wychowanków, słabo posługuje się komputerem. Niemal połowa polskich nauczyciel korzysta rzadko lub nie wykorzystuje wcale technologii cyfrowych podczas lekcji.

Projekt KURSOR 2.0 pomaga nie tylko w zmotywowaniu uczniów i nauczycieli do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie wykorzystywania w dydaktyce multimediów i edutainment, ale też umożliwia pedagogom nawiązywanie kontaktów i systematyczną wymianę doświadczeń.

Według założeń Programu biorący w nim udział dyrektorzy szkół i nauczyciele z całej Polski mogą stać się w swoich lokalnych środowiskach specjalistami od wdrażania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz od kompetentnego zabezpieczania się przed internetowymi niebezpieczeństwami, motywując tym samym kolejne osoby do ciągłego zwiększania cyfrowych kompetencji.

W ramach projektu przygotowano prezentacje adresowane do nauczycieli i rodziców, filmy edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla rad pedagogicznych. Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to też wsparcie dydaktyczne – szkoły otrzymują cykl szkoleń wraz z materiałami metodycznymi. Ważną rolę w projekcie odgrywa portal Edukator.pl - założony w 1999 roku przez Fundację Nauka i Wiedza (jeden z najdłużej działających portali edukacyjnych w Polsce), stanowiący ogromną bazę materiałów i narzędzi pomocnych w procesie dydaktycznym.

Placówki oświatowe biorące udział w OIE KURSOR otrzymują certyfikat „WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole". Więcej informacji na stronie internetowej projektu KURSOR.

 

 


 

Cytaty z wypowiedzi uczestników projektu KURSOR

„Szkolenie przekonało nauczycieli, że materiały zawarte w projekcje są dla nas - nauczycieli, naszych uczniów oraz rodziców. Problemy związane z bezpiecznym korzystaniem z internetu nie omijają naszego środowiska lokalnego, szkoły czy naszych rodzin.”

„Materiały publikowane na portalu edukator.pl są wspaniałą i fachową pomocą do przeprowadzania szkoleń nie tylko kadr nauczycielskich ale również rodziców i uczniów. Zwłaszcza dla nauczycieli z małych miejscowości w dużej odległości od ośrodków kształcenia, materiały i kursy online to możliwości dokształcania.”

„Było to szkolenie dla rodziców klas IV-VI, którzy po prezentacji materiałów w dyskusji stwierdzili, że nie są świadomi zagrożeń jakie niesie Internet i gry komputerowe. W środowisku wiejskim to w szkole rodzice otrzymują tą wiedzę i takie spotkania są potrzebne.”

„Grono Pedagogiczne było zachwycone klarownością przekazywanych informacji oraz formą przekazu przygotowanego dla uczniów.”

„Rodzice bardzo zainteresowali się szkoleniem, prosili o adres portalu, aby dokładniej przestudiować dostępne informacje oraz wyrażali podziękowanie o zwrócenie im uwagi na tak ważne problemy życia ich dzieci.”

„Temat bezpieczeństwa zainteresował zebranych. Rozległość problematyki jest na tyle duża, że konieczne będą jeszcze spotkania dotyczące min. wypracowania szkolnych procedur w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz reagowania w sytuacjach, gdy uczeń lub nauczyciel staje się ofiarą cyberprzestępczości.”

 

 

Do góry Menu Strony