a a a a
Jak budować przyjazny i bezpieczny Internet?

Jak budować przyjazny i bezpieczny Internet?

Na to i inne pytania o bezpieczeństwo w sieci starają się odpowiedzieć uczestnicy odbywającego się w Warszawie dorocznego spotkania stowarzyszenia INHOPE – reprezentującego specjalistów z ponad 40 krajów. Uczestniczy w nim minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Organizację wydarzenia wspiera instytut badawczy Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), prowadzący serwis hotline www.dyzurnet.pl, zrzeszony w sieci INHOPE.

W warszawskim hotelu Novotel, między 9 a 13 czerwca, eksperci i przedstawiciele krajowych hotline'ów będą porównywać swoje doświadczenia, dzielić się wiedzą oraz ustalać wspólną strategię wspierania walki z zagrożeniami w Internecie i budowania pozytywnych zasobów w sieci. Wypracowane w Warszawie zalecenia będą podstawą działania we wszystkich krajach zrzeszonych w INHOPE.

- Dzięki współpracy różnych środowisk Internet może być miejscem funkcjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym. Edukacja to najlepszy sposób, aby chronić najmłodszych użytkowników i zachęcać wszystkich do tego, aby reagowali na nielegalne i niebezpieczne treści w sieci – mówi minister Rafał Trzaskowski. – Ważna jest także obecność Polski w międzynarodowych strukturach zajmujących się bezpieczeństwem w Internecie, bo dzięki temu nasze działania są bardziej skuteczne – podkreśla minister.

- Wraz z rozwojem Internetu, poszerzaniem jego funkcjonalności i dostępności, pojawiają się nowe wyzwania. NASK, jako instytucja, która podłączyła Polskę do Internetu, od wielu lat realizuje projekty, służące bezpieczeństwu użytkowników w sieci – zaznacza Michał Chrzanowski, dyrektor NASK. – Warszawskie spotkanie przyniesie z pewnością wiele pomocnych wniosków i rekomendacji dla naszych działań – dodaje.

Stowarzyszenie INHOPE - International Association of Internet Hotlines – reprezentuje internetowe punkty kontaktowe (hotline'y) z 41 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki oraz Australii, zwalczające materiały dostępne on-line przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci (dziecięcą pornografię).

Przedstawiciele narodowych hotline'ów spotykają się regularnie wymieniając doświadczenia oraz ulepszając współpracę. W ramach Stowarzyszenia opracowywany jest zbiór zasad (tzw.„Best Practices") wdrażanych przez wszystkie zespoły. Pracownicy zespołów mają również możliwość szczegółowego zapoznania się z procedurami, prawem, specyfiką pracy w innych krajach podczas praktyk lub specjalistycznych szkoleń.

W 1997 roku z inicjatywy brytyjskiej organizacji Childnet International zrodziła się idea stworzenia forum międzynarodowej współpracy pomiędzy punktami hotline z poszczególnych krajów. Na początku forum współpracy oraz wymiany doświadczeń działało w ramach projektu Komisji Europejskiej Daphne. W 1999 roku Forum przekształciło się w INHOPE Association, wciąż wspierane przez Komisję Europejską i zrzeszającą kilkanaście narodowych punktów hotline. 

W styczniu 2005 roku działający w NASK zespół Dyżurnet.pl został przyjęty do tego stowarzyszenia jako pierwszy z 10 państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej.

Do góry Menu Strony