a a a a
Kampania społeczna "Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę"

Kampania społeczna "Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę"

INFORMACJA PRASOWA

„Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę…” – rusza nowa kampania społeczna na rzecz bezpieczeństwa w sieci
 
Z roku na rok w Internecie pojawia się coraz więcej nielegalnych i szkodliwych treści – wynika z analizy zgłoszeń rejestrowanych przez zespół Dyżurnet.pl. Szczególnie groźne są przypadki umieszczania w sieci materiałów przedstawiających seksualne nadużycia wobec najmłodszych oraz treści rasistowskie i ksenofobiczne połączone z mową nienawiści. Zwróceniu uwagi Polaków na potrzebę reagowania na incydenty i budowaniu dalszej świadomości w tym obszarze ma służyć ruszająca właśnie kampania społeczna: „Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę…”.
 
W ciągu pięciu lat działalności zespołu Dyżurnet.pl przyjętych zostało ponad 17 tysięcy zgłoszeń dotyczących nadużyć w Internecie. Liczba incydentów wzrosła z niespełna tysiąca
w 2005 r. do 5 tysięcy w 2010 r., natomiast w pierwszej połowie 2011 r. zostało zgłoszonych 2778 incydentów.

Przez cały 2010 r. do Dyżurnet.pl zgłaszano średnio 411 incydentów miesięcznie.
W pierwszym półroczu 2011 r. średnia wzrosła do 463 zgłoszeń. 
 
 
 

 
Jak pokazują statystyki za pierwsze sześć miesięcy 2011 r., najważniejszą grupę zgłoszeń stanowią te dotyczące materiałów przedstawiających seksualne nadużycia wobec dzieci: pornografia dziecięca (20%), erotyka oraz nudyzm dziecięcy (22%). Znaczący udział ma również pornografia dorosłych (19%). W dalszej kolejności znajdują się rasizm i ksenofobia (4%), cyberprzemoc (3%) oraz twarda pornografia (2%). Dużo jest również „innych treści” (18%), na co składają się m.in. propagowanie samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami, propagowanie przemocy czy obraźliwe komentarze.

 
 
Odpowiedzią na rosnącą ilość incydentów w Internecie jest kampania społeczna: „Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę…”, której celem jest poinformowanie internautów
o  zagrożeniach płynących z sieci. Ważne jest, aby zwrócić ich uwagę na potrzebę reagowania w przypadku, gdy natrafią na nielegalne lub szkodliwe treści. W ten sposób każdy użytkownik Internetu ma szansę, aby zapobiec ich negatywnym konsekwencjom. 
„Kampania realizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Popularyzuje ona działalność zespołu Dyżurnet.pl – grupy reagującej na anonimowe zgłoszenia dotyczące nadużyć w postaci nielegalnych lub szkodliwych treści w Internecie takich, jak pornografia dziecięca oraz treści szerzące rasizm czy ksenofobię.” – mówi dr Tomasz J. Kruk, dyrektor operacyjny NASK.
Zespół Dyżurnet.pl prowadzi pod adresem www.dyzurnet.pl stronę, na której można,
w sposób anonimowy, zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści znajdujące się w Internecie.
Ich trzy podstawowe kategorie to: pornografia dziecięca, twarda pornografia oraz rasizm
i ksenofobia. Pracownicy zespołu weryfikują zgłoszenie, a później podejmują decyzję
o dalszym działaniu zmierzającym do usunięcia tych treści. Informację przekazują do członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Zespołów Reagujących INHOPE, organów ścigania lub właściciela serwera.
„Liczba zagrożeń w Internecie rośnie i dlatego zależy nam na jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach informacji o tym, że pod adresem www.dyzurnet.pl działa polski hotline, a każdy Internauta może przeciwdziałać treściom nielegalnym lub szkodliwym.” – mówi Anna Rywczyńska, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK.
Kampania jest skierowana do osób dorosłych. Jej kreacje obejmują reklamę w Internecie, prasie oraz reklamę zewnętrzną. W związku ze społecznym charakterem kampanii emisja reklam odbywa się dzięki zrozumieniu wagi problemu i bezinteresownemu zaangażowaniu mediów. Już na starcie do akcji przyłączyły się Fundacja Agory (gazeta.pl), Wirtualna Polska, Diebold Poland Sp. z o.o (właściciel ogólnopolskiej sieci bankomatów cash4you).
Twórcą kreacji graficznych kampanii jest agencja Clos Brothers.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

grafiki_dyzurnet.zip (7192 kB)
Do góry Menu Strony