a a a a
Koalicja w walce o bezpieczny Internet

Koalicja w walce o bezpieczny Internet

Współpraca Dyżurnetu z operatorami największych polskich portali oraz z dostawcami Internetu zainaugurowana została serią spotkań jego przedstawicieli z firmami: ONET.pl, Wirtualna Polska, Hoga.pl SA, Aster City i PRO FUTURO S.A.. Zespół Dyżurnetu przedstawił uczestnikom rozmów zakres swoich obowiązków, sposoby postępowania ze zgłoszeniami otrzymywanymi od użytkowników Internetu oraz zasady współpracy z Policją. Uczestnicy spotkań zadeklarowali swoje poparcie dla projektu tworzenia sieci narodowych hotline’ów realizowanego w państwach Unii Europejskiej i dla działań podejmowanych przez polski hotline.

Pierwszym efektem nawiązanej współpracy ma być wymiana bannerów pomiędzy Dyżurnetem a firmami, które zadeklarowały chęć wsparcia jego działalności. Dzięki temu informacja o istnieniu Dyżurnetu dotrze do większej liczby użytkowników Internetu i pozwoli na szybsze zlokalizowanie strony, na której znajduje się niezbędna informacja i formularz służący do zgłaszania nielegalnych treści.

Przedstawiciele firm, z którymi prowadzone były rozmowy, wyrazili również gotowość do utworzenia komitetu doradczego ds. walki z nielegalnymi treściami, który będzie działał przy zespole Dyżurnetu. Jego rolą ma być doradzanie zespołowi w przypadkach trudnych zgłoszeń, wymiana doświadczeń w zakresie usuwania nielegalnych treści w Internecie oraz opiniowanie efektów pracy Dyżurnetu.

Mamy nadzieję, że dzięki wykazanemu zainteresowaniu i zaangażowaniu ze strony polskich portali i dostawców Internetu możliwa będzie szybsza, efektywna reakcja w przypadku zgłoszenia nielegalnych treści znajdujących się w oferowanych przez nich serwisach – powiedział kierownik NIFC Hotline Polska, Marek Dudek.

NIFC Hotline Polska - „Dyżurnet” - punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2005 roku. Został założony przez NASK w ramach programu Unii Europejskiej „Safer Internet Action Plan”. Należy do organizacji INHOPE zrzeszającej wszystkie europejskie i światowe „Hotline’y”. Nielegalne treści napotkane w Internecie (pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia) można zgłaszać do „Dyżurnetu” całą dobę telefonicznie pod numerem infolinii (0801 615 005), faksem na nr (22) 523 10 55 lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach www.hotline.org.pl.
Do góry Menu Strony