a a a a
Komitet Konsultacyjny po raz czwarty

Komitet Konsultacyjny po raz czwarty

Omówione zostały kryteria oceny programów filtrujących - nowej inicjatywy realizowanej w ramach projektu SIAP.

Podsumowano działalność Dyżurnet.pl w roku 2006 oraz zaprezentowano założenia akcji medialnej promującej działalność Dyżurnet.pl. Przedstawiono również doświadczenia z pierwszego miesiąca funkcjonowania Helpline-u (kolejnego projektu SIAP, który niesie pomoc psychologiczna dzieciom, rodzicom i opiekunom, którzy czują się zagrożeni w Sieci.

W czasie spotkania przedstawiciele zaproszonych instytucji przedstawili swoje inicjatywy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Dyskutowane również były niejasności i różnice w interpretacji prawnej obowiązujących przepisów.

W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:
• Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• Ministerstwa Sprawiedliwości,
• Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• Ministerstwa Transportu,
• Biura Rzecznika Praw Dziecka,
• Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• Urząd Komunikacji Elektronicznej,
• Komendy Głównej Policji,
• Komendy Stołecznej Policji,
• Biura Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
• Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
• Związek Producentów Audio-Video,
• Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
• Centrum Edukacji Obywatelskiej,
• Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
• Fundacji Dzieci Niczyje.

Do góry Menu Strony