a a a a
Konferencja „Bezpieczny Internet”

Konferencja „Bezpieczny Internet”

Warszawska konferencja, objęta patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, była pierwszą z cyklu 16 konferencji, które NASK i Fundacja Dzieci Niczyje zorganizują w 2005 i 2006 roku przy udziale lokalnych partnerów we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Cykl jest częścią szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, którą NASK i Fundacja Dzieci Niczyje realizują w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet Action Plan” (SIAP).

Podczas konferencji „Bezpieczny Internet” odbyły się wykłady i zajęcia poprowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa Internetu. Wystąpił m.in. Cormac Callanan – szef INHOPE (organizacji koordynującej działania narodowych punktów „hotline”, do których można zgłaszać nielegalne treści napotkane w Internecie), zaprezentowana została również działalność organizacji INSAFE, która koordynuje realizacje programu SIAP, a uczestnicy konferencji poznali projekty europejskie (i narodowe) realizowane w ramach SIAP. Konferencję zakończyły warsztaty pokazujące praktyczne działania na rzecz bezpieczeństwa w Sieci i zwalczania niebezpiecznych i nielegalnych treści w Internecie.

Cykl wojewódzkich konferencji organizowanych pod nazwą „Bezpieczny Internet” objęty został patronatem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Sponsorem warszawskiej konferencji był Hotel Radisson.

Następnego dnia, 4 czerwca, Fundacja Dzieci Niczyje i NASK wzięli udział w „Pikniku Internautów” organizowanym na Agrykoli przez Urząd m.st. Warszawy. Przez cały dzień wolontariusze kampanii „Dziecko w Sieci” rozdawali dzieciom i rodzicom materiały edukacyjne związane z bezpieczeństwem w Internecie. Na dzieci czekało wiele zabaw związanych z projektem edukacyjnym Sieciaki. Pracownicy FDN i NASK prowadzili również wykłady dla dzieci i dorosłych dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. NASK zapewnił uczestnikom festynu dostęp do Internetu.

Do góry Menu Strony