a a a a
Konferencja bezpieczeństwa ISSE/SECURE

Konferencja bezpieczeństwa ISSE/SECURESECURE to najstarsza w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu sieci i systemów teleinformatycznych. Co roku w jej trakcie poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z tą tematyką. Przez 10 lat była organizowana przez zespół CERT Polska działający w ramach struktur NASK, od roku 2005 także przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). W 2007 roku do grona organizatorów dołączyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W tym roku obie konferencje zostały połączone. Konferencja SECURE jest ujęta w ramy konferencji ISSE/SECURE i stanowi wydzielony cykl referatów, stanowiący jedną ze ścieżek tematycznych.


Tematyką tegorocznej konferencji ISSE/SECURE 2007 będzie przede wszystkim:

- Prywatność i ochrona danych
- Bezpieczeństwo transakcji internetowych
- Bezpieczeństwo srodków i narzędzi komunikacyjnych
- Najlepsze praktyki, metodologie i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo
- Reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
- Ocena i zarządzanie ryzykiem
- Aspekty prawne i organizacyjne bezpieczeństwa sieci
- Rola poszczególnych grup użytkowników sieci w zwiększaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego.


Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji.

Do góry Menu Strony