a a a a
Konferencja "Bezpieczny Internet", Bydgoszcz,

Konferencja "Bezpieczny Internet", Bydgoszcz,

„Bezpieczny Internet” to bezpłatna konferencja poświęcona edukacji na rzecz bezpiecznego korzystania z Sieci. Skierowana jest do pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, policjantów, przedstawicieli prokuratury, właścicieli kawiarenek internetowych, dostawców usług internetowych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz pracowników organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Podczas konferencji omówione zostaną główne założenia programu Komisji Europejskiej „SIAP” oraz jego realizacji w Polsce. W programie uwzględniono m.in. wykład na temat idei powstania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Sieci (OKBS) - nowo powstającej platformy współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa w Internecie i telefonii komórkowej. Podczas konferencji odbędą się również równoległe warsztaty skierowane do nauczycieli i pedagogów dotyczące edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Internecie (rozdawane będą specjalne scenariusze zajęć dotyczące bezpieczeństwa w Internecie) oraz warsztaty dla policjantów, przedstawicieli prokuratury itp. W zakresie zwalczania nielegalnych treści w Internecie.

Patronat nad Konferencją objęli Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie: http://www.saferinternet.pl

Do góry Menu Strony