a a a a
Konferencja Bezpieczny Internet, Katowice,

Konferencja Bezpieczny Internet, Katowice,

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2006r. w Wyższej Szkole Technik Informacyjnych w Katowicach.

Konferencja śląska będzie szóstą z cyklu wojewódzkich konferencji realizowanych przez konsorcjum Awareness w Polsce w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” oraz programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tematem przewodnim konferencji jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie oraz problem zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Sieci. Wykładom i specjalistycznym warsztatom towarzyszyć będzie impreza o charakterze edukacyjnym dla dzieci i rodziców, połączona z projekcją filmu. Happening wzbogacony zostanie licznymi konkursami i zabawami nawiązującymi do zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie.

Konferencje „Bezpieczny Internet” objęte zostały patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Patronami Honorowymi katowickiej konferencji są: Prezydent Miasta Katowice oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Poza sesjami plenarnymi uczestników zapraszamy do udziału w sesjach równoległych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI:

•Udział w konferencji jest bezpłatny

•Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego

•W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

imię, nazwisko, reprezentowana instytucja/organizacja, funkcja, dane kontaktowe osoby zgłaszanej

•Zgłoszenia uczestnictwa przesyłać należy do 4 stycznia 2006 roku mailem lub telefonicznie:

gorecka@ft.kei.pl (12) 623-57-91, 623-90-11

•Przyjęcie zgłoszenia zależy od spełnienia ww. kryteriów oraz dostępności miejsc.


Do góry Menu Strony