a a a a
Konferencja Bezpieczny Internet, Kraków,

Konferencja Bezpieczny Internet, Kraków,

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 stycznia 2006 roku na terenie Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Konferencja małopolska będzie piątą z cyklu wojewódzkich konferencji realizowanych przez konsorcjum Awareness w Polsce w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” oraz programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tematem przewodnim konferencji jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie oraz problem zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Sieci. Wykładom i specjalistycznym warsztatom towarzyszyć będzie impreza o charakterze edukacyjnym dla dzieci i rodziców, połączona z projekcją filmu. Happening wzbogacony zostanie licznymi konkursami i zabawami nawiązującymi do zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie.

Konferencje „Bezpieczny Internet” objęte zostały patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Patronami Honorowymi krakowskiej konferencji są Prezydent Miasta Krakowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poza sesjami plenarnymi uczestników zapraszamy do udziału w sesjach równoległych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI:

•Udział w konferencji jest bezpłatny.

•Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego.

•W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje: imię, nazwisko, reprezentowana instytucja/organizacja, funkcja, dane kontaktowe osoby zgłaszanej.

•Zgłoszenia uczestnictwa przesyłać należy do 4 stycznia 2006 roku mailem lub telefonicznie:

gorecka@ft.kei.pl (12) 623-57-91, 623-90-11

•Przyjęcie zgłoszenia zależy od spełnienia ww. kryteriów oraz dostępności miejsc.

Więcej informacji...

Do góry Menu Strony