a a a a
Konferencja "Bezpieczny Internet", Rzeszów, 02.03.2006

Konferencja "Bezpieczny Internet", Rzeszów, 02.03.2006

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2006 roku w Wyzszej Szkole Zarzadzania i Informatyki, przy ulicy Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Konferencja podkarpacka będzie ósmą z cyklu wojewódzkich konferencji realizowanych przez konsorcjum Awareness w Polsce w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” oraz programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tematem przewodnim konferencji jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie oraz problem zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Sieci.

Konferencje „Bezpieczny Internet” objęte zostały patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

Poza sesjami plenarnymi uczestników zapraszamy do udziału w sesjach równoległych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI:

•Udział w konferencji jest bezpłatny.

•Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia z terenu województwa podkarpackiego.

•W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

imię, nazwisko, reprezentowana instytucja/organizacja, funkcja, dane kontaktowe osoby zgłaszanej.

•Zgłoszenia uczestnictwa przesyłać należy do 28 lutego 2006 roku mailem lub telefonicznie:

lapinska@ft.kei.pl (12) 623-90-11

•Przyjęcie zgłoszenia zależy od spełnienia ww. kryteriów oraz dostępności miejsc.

Do góry Menu Strony