a a a a
Konferencja "Bezpieczny Internet"

Konferencja "Bezpieczny Internet"


Konferencja organizowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową oraz Akademicką Sieć Komputerową w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” i programu Komisji Europejskiej "Safer Internet Action Plan”.

Warszawska konferencja jest pierwszą z cyklu konferencji, które w latach 2005-2006 FDN i NASK wraz z lokalnymi partnerami zorganizują we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.

Konferencje „Bezpieczny Internet” objęte zostały patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Warszawską konferencję patronatem objął Prezydent m. st. Warszawy.

BEZPIECZNY INTERNET – program konferencji

8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-11:30 BEZPIECZNY INTERNET – perspektywa europejska
Sesja plenarna (tłumaczona polski/angielski)

9:00 - 9:30 Otwarcie konferencji

9:30 - 10:20 Niebezpieczne treści w Internecie
Wystąpienia zagranicznych ekspertów
10:20 - 11:10 „Safer Internet Action Plan” - prezentacje wybranych projektów europejskich
11:10 - 11:30 „Safer Internet Action Plan” w Polsce
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

Konferencja prasowa
12:00 - 12:30 BEZPIECZNY INTERNET – perspektywa krajowa

Sesja plenarna

12:00 - 12:20 Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie
Łukasz Wojtasik, FDN
12:20 - 12:40 Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie – działalność Hotline
Marek Dudek, NASK
12:40 - 13:10 Prawne środki przeciwdziałania pornografii dziecięcej i uwodzeniu dzieci w Internecie
Prof. Andrzej Adamski, UMK
13:10 - 14:00 Prezentacja organizacji, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w Internecie „Edukacja z Internetem TP”
Michał Dżoga, Telekomunikacja Polska, Interklasa i inne
Dyskusja
14:00 - 15:00 Lunch

15:00 - 17:00 SESJE RÓWNOLEGŁE
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie

Do góry Menu Strony