a a a a
Konferencja naukowa „Nastolatki 2.0 – jaka szkoła i wychowanie” w świetle wyników badania Nastolatki wobec Internetu

Konferencja naukowa „Nastolatki 2.0 – jaka szkoła i wychowanie” w świetle wyników badania Nastolatki wobec Internetu

Patronat nad Konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.

Konferencja ma być odpowiedzią na nowe zjawiska społeczne i wyzwania edukacyjne oraz wychowawcze, które ujawniły się po analizie wyników badania „Nastolatki wobec Internetu”, przeprowadzonego w 2014 roku przez WSNS PEDAGOGIUM na zlecenie NASK oraz Rzecznika Praw Dziecka. Jego wyniki ujawniły istnienie nowych zjawisk, które dotychczas nie były brane pod uwagę w dyskusji publicznej nad wyzwaniami edukacyjnymi, wychowawczymi czy socjologicznymi, jakie postawił przed nami „cyfrowy świat”. Najwyższy czas podjąć taką dyskusję w gronie specjalistów i praktyków.

 

Konferencja będzie stanowić pole do skonfrontowania wniosków środowiska naukowego, edukacyjnego oraz praktyków biznesu i Internetu płynących z różnego spojrzenia na rozwój nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania. Szczególnie skupiać się będziemy na obszarach gdzie dochodzi do poważanych zmian, będących efektem rozwoju globalnej sieci, czyli: wychowaniu oraz socjalizacji dzieci i młodzieży, ich edukacji i wychowaniu oraz zmianach zachodzących na rynku pracy.

 

Badanie „Nastolatki wobec Internetu”

W czasie badań prowadzonych na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdziliśmy w jaki sposób i do czego młodzi ludzie wykorzystują nowe technologii oraz Internet. Badaliśmy również jak oceniają stopień przygotowania nauczycieli oraz szkół do korzystania z nowych technologii. Celem było również zweryfikowanie świadomości nastolatków na temat niebezpieczeństw z jakimi mogą spotkać się w Internecie. Było to pierwsze w Polsce tak szerokie badanie młodych ludzi urodzonych i wychowanych w „cyfrowym świecie".

Do góry Menu Strony