a a a a
Konferencja naukowa "Cyberuzależ[email protected]"

Konferencja naukowa "Cyberuzależ[email protected]"

Honorowy Patronat nad konferencją objęli Minister Edukacji Narodowej, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef Rostworowski - Małopolski Kurator Oświaty oraz J.M. prof. dr hab. Henryk Żaliński - Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Konferencja dotyczy coraz bardziej powszechnego i jednocześnie zupełnie nieznanego problemu uzależnienia od zdobyczy nowoczesnej technologii - nazywanego niekiedy infoholizmem oraz uzależnień pochodnych od niego (od gier komputerowych, informacji, cyberseksu). Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych - szczególnie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie istnieje możliwość opublikowania własnego artykułu lub innych materiałów w materiałach konferencyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrację elektroniczną poprzez formularz na stronie www.cyberuzaleznienia.pl , który jest uruchomiony 1 września. Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne.
Do góry Menu Strony