a a a a
Nauczyciele bliżej edukacji cyfrowej

Nauczyciele bliżej edukacji cyfrowej

Uczestnicy każdej z konferencji mogą dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystania multimediów w edukacji. Nauczyciele mają okazję zapoznać się z działaniem darmowego internetowego edytora publikacji multimedialnych MAPPTIPE oraz z nową odsłoną serwisu scholaris.pl (ORE).

Eksperci NASK i Dyżurnet.pl prowadzą wykłady i szkolenia dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w Internecie oraz prezentują sposoby nowoczesnej edukacji cyfrowej poprzez takie działania, jak realizowany przez NASK projekt KURSOR.

- Musimy zdawać sobie sprawę z istotnej  roli nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw dzieci wobec internetu i nowych technologii– mówi dr Agnieszka Wrońska z Akademii NASK. – Z prowadzonych przez nas obserwacji i badań wynika, że realizowane programy nauczania nie w pełni odpowiadają na aktualne potrzeby w zakresie internetu i nowych technologii, a nauczycielom często brakuje praktycznych kompetencji, pozwalających na wprowadzanie ucznia w świat wirtualny – dodaje. – Dotychczasowe konferencje i realizowane przez nas zajęcia potwierdzają zainteresowanie nauczycieli problematyką bezpieczeństwa w sieci i nowych narzędzi edukacyjnych, ale także wskazują na obszary, które wymagają intensywnej pracy nad odpowiednim przygotowaniem nauczycieli do edukacji cyfrowej – zaznacza Zuzanna Polak z Zespołu Dyżurnet.pl

Cykl konferencji realizowany jest w ramach projektu „MAPPTIPE – Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy to: Fundacja Nauka i Wiedza, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.


Rejestracja na konferencje: http://konferencje.edukator.pl/
Do góry Menu Strony