a a a a
Niemal trzy razy więcej zgłoszeń treści pedofilskich!

Niemal trzy razy więcej zgłoszeń treści pedofilskich!

Wzrosła również ogólna liczba zgłoszeń treści nielegalnych, z 3298 w trzecim kwartale 2014 r. do 3971 w trzecim kwartale tego roku. Z tej liczby 1531 zostało zakwalifikowane przez ekspertów zespołu Dyżurnet.pl jako nielegalne.

 

- Statystyki te pokazują, że wśród polskich internautów znacznie wzrosła wrażliwość na krzywdę nieletnich. Prawie trzykrotny wzrost zgłoszeń treści o charakterze pedofilskim, przy spadku liczby zgłoszeń innego rodzaju materiałów o niezgodnych z prawem, świadczy również o tym, że wzrosła świadomość profilu działań zespołu Dyżurnet.pl, który specjalizuje się w skutecznym usuwaniu z sieci treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie nieletnich – podkreśla Martyna Różycka Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl.

 

Duża liczba zgłoszeń otrzymanych od polskich internautów dotyczyła materiałów zamieszczonych na zagranicznych serwerach. W takim przypadku zespół Dyżurnet.pl przekazuje zgłoszenie do zespołów zrzeszonych w sieci INHOPE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Zespołów Reagujących), które mają możliwość działania na terenie swojego kraju. Z ogółu zgłoszeń zakwalifikowanych jako nielegalne (1531), aż 1145 zostało w tym kwartale przekazanych do zespołów INHOPE. Rok wcześniej było ich zaledwie 319.

 

Znaczny wzrost liczby takich przypadków w ostatnim okresie spowodował wydłużenie okresu usuwania zgłoszonych treści z Internetu. W ciągu tygodnia od zgłoszenia niedostępnych było 76 procent materiałów CSAM, przy 90 procentach w 2014 roku.

 

Szczegółowych informacji mediom udziela:

Martyna Różycka - Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl

tel. kom: +48 608 580 828

tel.: +48 22 380 80 52

 

Więcej o Dyżurnet.pl

Zespół Dyżurnet.pl jest punktem kontaktowym reagującym na anonimowe zgłoszenia internautów o potencjalnie nielegalnych treściach w sieci Internet. Funkcjonuje od 2005 roku w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dyżurnet.pl podejmuje także inne działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, w tym inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, m.in. kampanie, konferencje, szkolenia dla profesjonalistów i ekspertów, jak również warsztaty dla najmłodszych użytkowników.

Przez te dziesięć lat prawie jedna trzecia przyjętych zgłoszeń dotyczyła zjawisk seksualnego wykorzystywania najmłodszych. Podejmowana przez członków zespołu Dyżurnet.pl interwencja ma na celu powiadomienie organów ścigania lub zagranicznego zespołu reagującego, celem jak najszybszego uniemożliwienia publicznego dostępu do treści.

Wysoka skuteczność działań podejmowanych przez zespół Dyżurnet.pl jest możliwa dzięki współpracy międzynarodowej z innymi zespołami reagującymi. Niezwykle ważna jest szybkość reakcji oraz sieć zaufanych instytucji, które podejmują działania wobec nielegalnych treści. Zespoły reagujące zrzeszone są w stowarzyszeniu INHOPE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Zespołów Reagujących). Jego misją jest wsparcie, zapewnienie sprawnego działania i zwiększanie skuteczności narodowych punktów kontaktowych w ich reagowaniu na zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie. Celem podejmowanych działań jest uczynienie Internetu bezpieczniejszym dla jego użytkowników. Początki INHOPE sięgają 1997 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 51 zespołów z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki oraz Australii. Stowarzyszenie współfinansowane jest przez Komisję Europejską. Zespół Dyżurnet.pl przystąpił do organizacji INHOPE na początku swojej działalności w 2005 roku.

 

Do góry Menu Strony