a a a a
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Cele projektu
 
• Opracowanie i wdrożenie technicznego modelu dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego Internetu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Udostępnienie multimedialnych aplikacji i serwisów o charakterze dydaktycznym

Pierwszy etap prac to pilotażowe wdrożenie programu w wybranych szkołach w województwie mazowieckim i podlaskim do końca 2016 roku.  
Najważniejsze korzyści dla szkół:
 
• dostęp do sieci Internet z wysoką przepustowością (do 1Gbps)
• poprawa parametrów funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci
• ograniczenie zagrożeń w użytkowaniu sieci
• wdrożenie nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym:
• ochrona i kontrola dostępu
• filtrowanie dostępu do niepożądanych treści
• ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
• usługi w zakresie edukacji i popularyzacji bezpiecznego korzystania z Internetu oraz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i kadry pedagogicznej

www.it-szkola.edu.pl/ose 

 

 

Do góry Menu Strony