a a a a
Pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy KoMIn

Pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy KoMIn


Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) od wielu lat podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Konsultacje z nauczycielami oraz uczniami są niezbędnym elementem wspierającym proces poznawania potrzeb edukacyjnych i wiedzy młodzieży, ale także tego, jakie są największe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez młodych ludzi. KoMIn jest inicjatywą, która ma służyć nawiązaniu współpracy pomiędzy specjalistami a uczniami i nauczycielami w celu lepszej realizacji tych potrzeb.

Podczas pierwszego Kongresu uczestnicy spotkali się ze specjalistami, którzy mówili o tym jak dbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie, a także jak chronić swój komputer przed zagrożeniami technologicznymi. Część wykładowa była punktem wyjścia do pracy w małych grupach warsztatowych moderowanych przez specjalistów z NASK. Młodzież pracowała w 3 zespołach. Ich zadaniem było stworzenie materiałów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu w sieci przeznaczonych dla ich rówieśników: plakatu, gry oraz szablonu szkolnej zakładki internetowej. Uczniowie wykazali się nie tylko dużą wiedzą, ale także pomysłowością i zdolnościami plastycznymi.  Stworzone przez nich projekty zostaną opracowane graficznie i wydrukowane w celu rozpowszechnienia w szkołach.

Podczas gdy podopieczni tworzyli projekty materiałów, nauczyciele prowadzili żywą dyskusję m.in. na temat tego, jakie są największe wyzwania w edukacji młodzieży nt bezpieczeństwa online, jakie widzą szanse i zagrożenia w kontakcie młodzieży z nowymi technologiami. 

Inicjatywa KoMIn spotkali się nie tylko z dużym entuzjazmem młodzieży, ale także z zaangażowaniem ze strony pedagogów oraz deklaracją chęci uczestnictwa w kolejnych takich spotkaniach.

Kontakt: komin@nask.pl 
Do góry Menu Strony