a a a a
Podsumowanie działalności zespołu Dyżurnet.pl w 2010

Podsumowanie działalności zespołu Dyżurnet.pl w 2010

W 2010 r. zespół Dyżurnet.pl opracowywał średnio ponad 400 zgłoszeń miesięcznie. Porównując z latami poprzednimi jest to dość duży wzrost zgłoszeń, szczególnie że w tym okresie nie prowadzone były żadne kampanie promocyjne. (rys.1)


Rys. 1 Liczba incydentów w latach 2005-2010, które analizował zespół Dyżurnet.pl

Od początku października 2010 r. na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej krajowe hotline-y mają obowiązek monitorowania skuteczności swoich działań podjętych wobec stron, na których publikowano pornografię dziecięcą. Wykorzystując nowo stworzone procedury  i analizując zebrane można stwierdzić, że większość stron jest szybko usuwana (rys 2). Obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy treści są usuwane w wyniku działań podjętych przez inne zespoły reagujące, znajdujące się w krajach, gdzie jest zlokalizowany serwer z nielegalnymi treściami. Procedura monitoringu wymaga jeszcze dopracowania oraz uzgodnienia z wytycznymi stowarzyszenia INHOPE.


Rys. 2 Czas dostępu strony zawierającej pornografię dziecięcą

Pracownicy zespołu podejmują działania wobec nielegalnych i szkodliwych treści zgodnie z przyjętymi procedurami. Najczęściej jest to kontakt z innymi zespołami reagującymi zrzeszonych w stowarzyszeniu INHOPE (1078 spraw), oraz z administratorami serwisów bądź serwera (odpowiednio 257 i 167 spraw). Znacznie mniej spraw przekazywanych jest do innych organizacji takich jak np. CERT Polska czy Helpline.org.pl (82 sprawy). Informacje o treściach potencjalnie nielegalnych znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w Polsce lub w kraju, w którym nie działa żaden z przedstawicieli stowarzyszenia INHOPE przekazywane są niezwłocznie do policji (39 spraw). W bezpieczeństwie użytkowników coraz większą rolę odgrywają administratorzy serwisów. Formularze, przyciski które pozwalają na natychmiastowe przesłanie informacji o nadużyciu, a przede wszystkim zespoły pracujące coraz dłużej (w serwisie NK działa pomoc 24h/dobę) ułatwiają szybką reakcję wobec treści szkodliwych czy nielegalnych.

n_hotline_action_taken.png
Rys. 3. Działania podjęte wobec nielegalnych i szkodliwych treści.

W 2011 r. zespół Dyżurnet.pl planuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej informującej o działaniach punktu kontaktowego i mającej na celu uwrażliwienie Internautów na nielegalne i szkodliwe treści publikowane w Internecie. Liczymy, że promocja Dyżurnet.pl z wzrastającą świadomością użytkowników sieci skutkować będzie jeszcze większą liczbą zgłoszeń.

Do góry Menu Strony