a a a a
Podsumowanie pięciu lat działalności zespołu Dyzurnet.pl

Podsumowanie pięciu lat działalności zespołu Dyzurnet.pl

Zespół Dyżurent.pl przygotował raport podsumowujący pięcioletni okres działalności. Opracowanie zawiera istotne informacje na temat historii powstania zespołu, działalności edukacyjnej, skupionej wokół tematyki bezpieczeństwa w Internecie, a także współpracy z instytucjami i organami państwowymi oraz międzynarodowymi.
Raport można pobrać w dziale "Do pobrania".
Do góry Menu Strony