a a a a
Ponad dwa razy więcej zgłoszeń treści pedofilskich

Ponad dwa razy więcej zgłoszeń treści pedofilskich

W ciągu roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba zgłoszeń zakwalifikowanych przez ekspertów Dyżurnet.pl, jako zawierające treści seksualne z wykorzystywaniem nieletnich. Duży wzrost liczby takich zgłoszeń świadczy o zaufaniu internautów do skuteczności działania zespołu Dyżurnet.pl. Dzięki działaniom specjalistów aż 80 procent nielegalnych materiałów zniknęło z sieci w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 

Dyżurnet.pl, funkcjonujący w ramach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), jest punktem kontaktowym przyjmującym anonimowe zgłoszenia internautów dotyczące potencjalnie nielegalnych treści w Internecie.

Statystyki zgłoszeń
 

Ogółem internauci w 2015 roku zaalarmowali Dyżurnet.pl aż o 14 277 potencjalnie nielegalnych materiałach, na które natrafili w sieci. To wzrost o 29 procent w porównaniu do 11 063 zgłoszeń w 2014 roku. Najczęściej informowali o materiałach przedstawiających seksualne wykorzystywanie nieletnich (11 227 zgłoszeń, rok wcześniej 9117), z czego, podczas analizy, eksperci Dyżurnet.pl uznali za nielegalne 3029 spośród zgłoszonych do nich treści (incydenty CSAM*). Rok wcześniej za takie uznali ponad dwukrotnie mniej (1395).

 

* CSAM (Child Sexual Abuse Materials) to termin określający materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka - utożsamiany z terminem „pornografia dziecięca” ponieważ oznacza fakt wykorzystania dziecka w świecie realnym.
99 procent zgłoszeń przesyłanych jest przez indywidualnych użytkowników Internetu, którzy natrafili na, ich zdaniem, nielegalne treści. O niebezpiecznych materiałach informują zespół także zagraniczne zespoły zrzeszone w sieci INHOPE oraz takie instytucje, jak: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, CERT Polska czy też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 16 111 (dawniej Helpline.org.pl). Głównym sposobem przekazywania informacji jest formularz na stronie internetowej www.dyzurnet.pl – w ten sposób przekazane zostało  97 procent wszystkich zgłoszeń.

 


- Z naszych obserwacji wynika, że w Internecie nie ma lawinowego przyrostu materiałów niebezpiecznych czy nielegalnych. Wzrost liczby zgłoszeń wiąże się przede wszystkim z corazwiększą świadomością społeczną dotyczącą zagrożeń internetowych. Na pewno jest także efektem dużego zaufania do Dyżurnet.pl jako zespołu przyjmującego anonimowe zgłoszenia i podejmującego wobec nielegalnych lub szkodliwych treści odpowiednie działania – podkreśla Martyna Różycka, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania podejmowane przez Dyżurnet.pl
 

Wysoka skuteczność interwencji zespołu Dyżurnet.pl jest możliwa dzięki współpracy z polską Policją oraz z innymi zespołami reagującymi zrzeszonymi w INHOPE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Zespołów Reagujących). Niezwykle ważna jest bowiem szybkość reakcji oraz sieć zaufanych ekspertów, podejmujących działania wobec nielegalnych treści w swoich krajach. Co istotne, znacznie zwiększyła się liczba zgłoszonych materiałów zamieszczonych na serwerach poza granicami Polski. Większość umieszczona była w USA (60 procent), Rosji (12 procent) oraz Kanadzie (11 procent). 

 

Efektywność Dyżurnet.pl
 

Szybkie i skuteczne usuwanie treści pedofilskich z sieci jest niezwykle ważne z punktu widzenia ofiary. Specjaliści zwracają uwagę, że upowszechnienie zapisu krzywdy dziecka, odbywające się poprzez dystrybucję materiałów CSAM z jego udziałem, może mieć bardzo poważny wpływ na psychikę nieletniej ofiary i powodować, tak zwaną, wtórną wiktymizację. Zamieszczenie ich w Internecie może być tylko jednym z etapów przestępczego działania – począwszy od uwiedzenia nieletniego, wykorzystania seksualnego i  dokumentowania tego aktu, a następnie udostępniania i rozpowszechniania takiego materiału. 

W 2015 roku aż 55% treści pedofilskich zgłoszonych do Dyżurnet.pl zniknęło z sieci w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia. W ciągu tygodnia wskaźnik ten osiągnął 79 procent. Kolejne 5 procent usuwanych było w ciągu dwóch tygodni.

10 procent zgłoszonych incydentów dotyczyło materiałów ocenionych przez pracowników Dyżurnet.pl jako niezgodne z prawem, jednak nie ma możliwości ich usunięcia ze względu na to, że w kraju lokalizacji  serwera są one legalne.
 

Zespół Dyżurnet.pl funkcjonuje od 2005 roku, w tym czasie przeanalizował niemal 60 tysięcy zgłoszeń przesłanych przez użytkowników Internetu, instytucji oraz innych zespołów reagujących.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem z działalności Dyżurnet.pl w 2015 roku,  zawierającym zestawienie i analizę zgłoszeń oraz omówienie wybranych interwencji podjętych przez zespół. Raport jest dostępny w języku polskim (kliknij tutaj) i angielskim (kliknij tutaj).


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Szczegółowych informacji mediom udziela:

Martyna Różycka - Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl

tel. kom.: +48 608 580 828

 

Do góry Menu Strony