a a a a
Poradnik internauty

Poradnik internauty

Wyłudzenia. Oszustwa internetowe

Sprawy witryn internetowych, których autorzy stosują nieuczciwe praktyki handlowe (np. wyłudzenia SMS Premium, piramidy finansowe) można zgłaszać do Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl lub za pomocą bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej: 800 007 707).
W przypadkach spraw transgranicznych obejmujących terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii sugerujemy kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim:  http://www.konsument.gov.pl

Oszustwa finansowe dokonane za pomocą Internetu prosimy zgłaszać na Policję.

Naruszenia prawa autorskich

Kwestie naruszeń praw autorskich prosimy zgłaszać do następujących podmiotów :
ZPAV Grupa Antypiracka tel.: +48 (22) 625 5848, 625 66 99 e-mail: g.a@zpav.pl
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej, http://www.fota.net.pl
PRO Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, http://www.pro.org.pl
W przypadku naruszeń praw autorskich można kontaktować się też z administratorami serwisów, na których zamieszczono materiały. Zgłoszenia można zazwyczaj dokonać za pomocą odpowiedniego formularza.
Jeśli ktoś narusza Państwa prawo autorskie, prosimy ten fakt zgłaszać na Policję.

Obraza uczuć religijnych

Zgodnie z art. 196 k.k. publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest przestępstwem. Prosimy zgłaszać takie sprawy na Policję bądź do prokuratury.

Zniewaga. Zniesławienie

Zniewagę lub zniesławienie należy zgłosić administratorowi witryny poprzez specjalny formularz lub mail do działu bezpieczeństwa (abuse) celem usunięcia tego typu treści. Zniesławienie oraz zniewaga są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego, można więc z zabezpieczonymi dowodami zgłosić sprawę do prokuratury lub na Policję.
Obraźliwe komentarze, wulgaryzmy, drastyczne treści
Tego typu treści prosimy zgłaszać do administratorów strony lub moderatorów forów dyskusyjnych. Służą do tego specjalne przyciski lub formularze powiadomień. W przypadku ich braku należy wykorzystać dane zamieszczone w pozycji „Kontakt” witryny.

SPAM

SPAM przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien być zgłaszany do administratora poczty. Wiele aplikacji pocztowych dostępnych przez WWW ma opcję automatyczną „Zgłoś SPAM”.
SPAM na forach należy zgłaszać moderatorowi lub administratorowi forum.

Inne zagrożenia teleinformatyczne

Sprawy dotyczące poważnych zagrożeń teleinformatycznych, takich jak phishing, czy stron instalujących złośliwe oprogramowanie prosimy zgłaszać do zespołu CERT Polska poprzez formularz:
https://www.cert.pl/formularz/formularz.php?lang=pl

Grooming – uwodzenie osoby małoletniej przez Internet

Zespołem odpowiednim do zgłaszania takich przypadków jest partnerski zespół Helpline.org.pl
Zespół Dyżurnet.pl również może przyjąć takie zgłoszenie i przekazać je dalej Policji. Do tego celu potrzebujemy zapis rozmowy z komunikatora lub czatu (print screen wklejony do edytora tekstu). Wszelkie tego typu dowody prosimy zachować na poczet ewentualnego śledztwa.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to przemoc z wykorzystaniem nowych technologii. Sprawcą może być każdy, często czuje się anonimowy, co nie znaczy że nie można do niego dotrzeć. Cyberprzemoc przyjmuje formę
  • nękania,
  • straszenia, obrażania,
  • podszywania się,
  • publikowania obraźliwych komentarzy,
  • publikowania i rozsyłania ośmieszających informacji.
Sprawę zawsze można zgłosić na Policję. W tym przypadku ważne jest, aby nie kasować dowodów przestępstwa i zachować je w postaci „zrzutów ekranu” lub wydruków.
Radzimy również poinformować o zdarzeniu administratora forum, czatu czy strony (także, jeżeli jest się świadkiem cyberprzemocy). Za pomocą formularza lub maila do działu bezpieczeństwa (abuse) należy poprosić o skasowanie treści, ewentualnie wykonanie kopii oraz pozostawienie tzw. logów na potrzeby prowadzonego postępowania.
Ze względu na różnorodność form i przejawów cyberprzemocy polecamy kontakt z prawnikiem, którzy może dokonać analizy konkretnego przypadku. Najczęściej w przypadkach cyberprzemocy są to przestępstwa  z art. 190 kk (groźba karalna), 191 kk* (zmuszenie do określonego działania), 191a kk (naruszenie intymności seksualnej utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody), 212 kk* (zniesławienie), 216 kk* (zniewaga), 267 kk (bezprawne uzyskanie informacji), 268 kk (utrudnianie zapoznania się z informacją), 268a kk (niszczenie danych informatycznych), 269 kk (uszkodzenie danych informatycznych), 269a kk (zakłócanie systemu komputerowego), art. 287 kk (oszustwo komputerowe), art.107 kodeksu wykroczeń (dokuczenia lub złośliwe wprowadza w błąd).
* przestępstwa z art. 191a kk, 212 kk i 216 kk ścigane są z oskarżenia prywatnego.
Do góry Menu Strony