a a a a
Przestępstwa seksualne - konferencja naukowa

Przestępstwa seksualne - konferencja naukowa

Instytut Badawczy NASK wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przestępstwa seksualne – perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, która odbywała się 8 i 9 września 2014 roku w poznańskim oddziale  SWPS. 

 

- Chcieliśmy, żeby nad problemem przestępczości seksualnej, także tej internetowej, pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości czy pomocą psychologiczną. Dzięki takim spotkaniom również nam jest łatwiej przeciwdziałać tego typu zjawiskom – mówi Martyna Różycka z zespołu Dyżurnet.pl.

Konferencję otworzył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, który opisał zadania policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości seksualnej. Z kolei Marcin Bochenek – Dyrektor Projektów Strategicznych NASK, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę zwykłych użytkowników internetu, którzy mogą pomóc policji w tych działaniach poprzez anonimowe zgłaszanie nielegalnych treści znalezionych w internecie do działającego przy NASK punktu kontaktowego Dyżurnet.pl.

Celem konferencji była próba wypracowania metod, dzięki którym wzrośnie wykrywalność sprawców przestępstw na tle seksualnym i sprawność orzecznictwa w tego typu sprawach, a także  nastąpi poprawa w kwestii zapobiegania przestępstwom, resocjalizacji sprawców oraz nadzoru nad nimi. Efektem podejmowanych działań mogłaby być także poprawa dostępu do opieki psychologicznej dla ofiar takich przestępstw oraz ich bliskich.

W czasie spotkań eksperci kryminalistyki, kryminolodzy, prawnicy, psycholodzy, psychiatrzy, seksuolodzy oraz specjaliści od bezpieczeństwa w internecie, dyskutowali  o takich sprawach, jak: współżycie seksualne pomiędzy osobami spokrewnionymi, pedofilia, ekshibicjonizm, gwałty, molestowanie seksualne, zmuszanie do prostytucji, handel ludźmi w celach seksualnych czy zabójstwa na tle seksualnym.

Jednym z elementów konferencji była też kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Eksperci z działającego w NASK zespołu Dyżurnet.pl prowadzili m.in. warsztaty, podczas których dzielili się doświadczeniami w zwalczaniu niebezpiecznych i nielegalnych treści w internecie związanych z seksualnym wykorzystywaniem osób małoletnich. Przedstawili także najnowsze tendencje w wirtualnej przestępczości. W wystąpieniu panelowym natomiast zaprezentowano aktualne trendy w przeciwdziałaniu publikacji i rozpowszechniania nielegalnych materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, oraz działania podejmowane na szczeblu międzynarodowym przez INTERPOL oraz INHOPE.

Poza sesjami plenarnymi w trakcie konferencji organizowane były także warsztaty, które  dotyczyły np. profilowania sprawców pedofilii, psychologicznej oceny wypowiedzi świadków i pokrzywdzonych w sprawach nadużyć seksualnych oraz ujawniania przestępczości seksualnej w sieci.

Patronat nad konferencją objęli Prokurator Generalny oraz Fundacja Dzieci Niczyje.
Szczegóły dotyczące konferencji i jej uczestników znajdują się na stronie SWPS.

Do góry Menu Strony