a a a a
Raport 2010

Raport 2010


Według statystyk opublikowanych w raporcie z działalności zespołu Dyżurnet.pl, za rok 2010 najważniejszą grupę zgłoszeń stanowią te dotyczące materiałów przedstawiających seksualne nadużycia wobec dzieci: pornografia dziecięca (19%), erotyka oraz nudyzm dziecięcy (19%). Osobna duża grupa przypadków zakwalifikowana jako „Inne treści” (28%), w większości dotyczyła także witryn odsyłających do innych stron prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci oraz forów z linkami i hasłami dostępu do materiałów zawierających nielegalne zdjęcia z ich udziałem.


 
Głównym zadaniem Dyżurnet.pl będącego punktem hotline jest dążenie do usunięcia nielegalnych treści w Internecie. Dzieje się tak zarówno poprzez kontakt z innymi zespołami reagującymi, zrzeszonymi w stowarzyszeniu INHOPE (1078 spraw), oraz z administratorami serwisów bądź serwera (odpowiednio 257 i 167 spraw). Część spraw przekazywanych jest do innych zespołów, takich jak CERT Polska (działającego w strukturze NASK) czy Helpline.org.pl (82 sprawy). Informacje o treściach potencjalnie nielegalnych, znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w Polsce lub w kraju, w którym nie działa żaden z przedstawicieli stowarzyszenia INHOPE, przekazywane są niezwłocznie do Policji (39 spraw).

W raporcie znajdują się także informacje o nowych niebezpiecznych zjawiskach i trendach w Internecie. W 2010 roku zespół Dyżurnet.pl odnotował wzrastającą liczbę zgłoszeń dotyczących agresji. Przybiera ona różne formy, takie jak flaming, czyli  celowe zaognianie wymiany zdań, trolling - nieprzyjazne zachowanie wobec innych użytkowników mające na celu rozbicie dyskusji, zakładanie ośmieszających profili, publikowanie obelżywych opinii. W dobie ogromnej popularności serwisów społecznościowych autorzy raportu zwracają także uwagę na konieczność zwiększenia ochrony prywatności użytkowników sieci, w szczególności tych najmłodszych. Treści o kontrowersyjnym, kłopotliwym czy wstydliwym charakterze mogą negatywnie wpłynąć na postrzeganie osoby, która je opublikowała. Zespół Dyżurnet.pl nieustannie podkreśla, że materiały opublikowane w Internecie trudno jest usunąć.

Oprócz szczegółowej analizy incydentów, Dyżurnet.pl prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. „” – mówi dr Marek Dudek, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl.

Raport w wersji elektronicznej:

 raport 2005-2009raport 2010
 raport 2005-2009raport 2010 (English)Do góry Menu Strony