a a a a
Raport INHOPE 2010

Raport INHOPE 2010


Główne wnioski raportu to:

•    Liczba hotline’ów (punktów kontaktowych) wzrosła do 39 na całym świecie.

•    W 2010 INHOPE ze wsparciem Komisji Europejskiej zbudował i uruchomił system zarządzania raportami (INHOPE Report Management System), który jako pierwszy zbiera dokładne dane na temat materiałów przedstawiających dzieci wykorzystywane seksualne, w tym:
o    Liczbę zgłoszeń: – W 2010 hotline’y zrzeszone w INHOPE przeanalizowały ponad 24 000 zgłoszeń dotyczących materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci
o    Wiek ofiar: – 71% ofiar było w wieku przed okresem dojrzewania, 4% ofiar to dzieci młodsze, a 25% w wieku dojrzewania.
o    Płeć ofiar: – 77% ofiar to dziewczęta, 11% -chłopcy, a 12% procent materiałów przedstawiało obie płci
o    Typ strony internetowej: – 78% zgłoszonych stron było bezpłatnych, a 22% wymagało uiszczenia płatności
•    INHOPE we współpracy ze stowarzyszeniem operatorów komórkowych GSMA opracował i opublikował „Poradnik zakładania i zarządzania hotline’em”.

Raport jest dostępny pod adresem:   
www.inhope.org/Libraries/Annual_reports/2010_Annual_report.sflb.ashx

Aby dowiedzieć się więcej o INHOPE, odwiedź stronę internetową www.inhope.org

Do góry Menu Strony