a a a a
Rekordowe półrocze – Internauci zgłaszają nielegalne treści

Rekordowe półrocze – Internauci zgłaszają nielegalne treści

W tym okresie internauci przekazali aż 6074 informacje o takich treściach, z których 1082 zostały zakwalifikowane przez ekspertów zespołu Dyżurnet.pl jako nielegalne. Zespół ten, funkcjonujący w ramach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), jest punktem kontaktowym reagującym na anonimowe zgłoszenia internautów o potencjalnie nielegalnych treściach w sieci Internet. Dzięki ich działaniom ponad 60 procent materiałów pedofilskich zniknęło z Internetu w ciągu zaledwie 48 godzin od zgłoszenia.

W poprzednim półroczu (VII-XII 2014 r.) Dyżurnet.pl zakwalifikował o 30% mniej zgłoszeń (839), jako wskazujące nielegalne materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Natomiast w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku (556 zgłoszeń zakwalifikowanych jako nielegalne), nastąpił niemal dwukrotny wzrost liczby materiałów uznanych za pedofilskie (wzrost o 95 procent). Dane te wskazują zarówno na wzrost świadomości społecznej dotyczącej problematyki zagrożeń w sieci, jak i na wzrastające poczucie odpowiedzialności polskich internautów.

- Liczba zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem najmłodszych zamieszczanych w Internecie musi niepokoić. Za takimi zgłoszeniami kryją się bowiem często prawdziwe dramaty i krzywda dziecka. To, co cieszy to skuteczność podejmowanych przez Dyżurnet.pl działań. Widać także, że coraz większa jest świadomość społeczna obecności takich zagrożeń. To efekt podejmowanych między innymi przez NASK działań edukacyjnych i informacyjnych – podkreśla Marcin Bochenek, dyrektor projektów strategicznych NASK.

 

 

 

I-VI.2012

VII-XII.2012

I-VI.2013

VII-XII.2013

I-VI.2014

VII-XII.2014

I-VI.2015

CSAM - incydenty*

484

470

626

609

556

839

1082

CSAM - zgłoszenia**

1655

1962

2520

2367

3183

5934

6074

 

* Incydenty CSAM – liczba zgłoszeń treści CSAM zakwalifikowanych przez ekspertów Dyżurnet.pl, jako niezgodne z prawem, które muszą zostać usunięte z Internetu.

** Zgłoszenia CSAM – ogólna liczba zgłoszeń treści o potencjalnym charakterze CSAM.

 

CSAM (Child Sexual Abuse Materials) to termin określający materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka - utożsamiany z terminem „pornografia dziecięca” ponieważ oznacza fakt wykorzystania dziecka w świecie realnym.

 

Efektywność Dyżurnet.pl

 

Szybkie i skuteczne usuwanie treści pedofilskich z sieci jest niezwykle ważne z punktu widzenia ofiary. Specjaliści zwracają uwagę, że upowszechnienie zapisu krzywdy dziecka (wtórna wiktymizacja) odbywające się poprzez dystrybucję materiałów CSAM z jego udziałem, może mieć bardzo poważny wpływ na psychikę nieletniej ofiary. Samo zamieszczenie ich w Internecie może być tylko jednym z etapów przestępczego działania – począwszy od uwiedzenia nieletniego, wykorzystania seksualnego i udokumentowania tego aktu, a następnie udostępniania i rozpowszechniania takiego materiału.

Aż 60% treści pedofilskich znika z sieci w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia do Dyżurnet.pl (najczęściej poprzez anonimowy formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.dyzurnet.pl). W ciągu 7 dni wskaźnik ten osiąga 83 procent. Kolejne 2 procent usuwanych jest w ciągu dwóch tygodni. Najtrudniejsze przypadki – stanowiące około 3 procent, udaje się usunąć w czasie dłuższym niż dwa tygodnie. Pozostałe 12 procent zgłoszonych incydentów dotyczy materiałów ocenionych przez pracowników Dyżurnet.pl jako nielegalne, jednak nie ma możliwości ich usunięcia ze względu na to, że w kraju lokalizacji serwera są one legalne. 

 

Działania podejmowane przez Dyżurnet.pl

 

Każde zgłoszenie skierowane do Dyżurnet.pl jest dokładnie analizowane przez ekspertów, którzy sprawdzają treści wskazane przez użytkowników jako nielegalne. W razie podejrzenia, że zamieszczone w Internecie materiały rzeczywiście łamią prawo, eksperci Dyżurnet.pl, przesyłają zawiadomienie do Policji. W przypadku treści szkodliwych informacja jest zgłaszana do administratorów serwisu. Jeśli serwery, na których znajdują się wskazane materiały znajdują się poza Polską, wówczas informacja jest przesyłana do odpowiednich zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w sieci INHOPE, do której należy Dyżurnet.pl.

 

 

Działania podjęte przez Dyżurnet.pl - materiały zgłoszone do:

 

zespołu sieci INHOPE

administratora serwisu

Policji

innego podmiotu

I-VI.2012

617

315

19

13

I-VI.2013

699

254

28

29

I-VI.2014

689

369

75

29

I-VI.2015

1207

320

106

15

 

 

Z 7013 incydentów zgłoszonych do zespołu Dyżurnet.pl w pierwszym półroczu 2015 roku aż 1207 sprawy zostały przekazane do zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w sieci INHOPE, ponieważ materiały znajdowały się na serwerach poza Polską (niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku). W 320 przypadkach bezpośrednio zwracano się do administratorów lub właścicieli serwisów internetowych o usunięcie treści.

 

Stale rośnie liczba spraw przekazywanych jednostce Policji wyspecjalizowanej do walki z cyberprzestępczością. Od stycznia do czerwca tego roku przekazano ich aż 106 (w pierwszym półroczu 2014 zrobiono tak w 75 przypadkach). Wśród spraw przekazanych Policji w 5 przypadkach zawiadomienie dotyczyło zamieszczenia materiałów pedofilskich (CSAM) na polskich serwerach, w 20 materiałów tego typu publikowanych w polskojęzycznych serwisach. Trzydzieści jeden spraw dotyczyło treści znajdujących się w tzw. sieciach TOR (zapewniających użytkownikom niemal anonimowy dostęp do umieszczonych w nich treści). Policja została zawiadomiona również w sprawie zauważonych 19 zachowań pedofilskich wśród polskich użytkowników Internetu.

 

Więcej o Dyżurnet.pl

Zespół Dyżurnet.pl jest punktem kontaktowym reagującym na anonimowe zgłoszenia internautów o potencjalnie nielegalnych treściach w sieci Internet. Funkcjonuje od 2005 roku w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dyżurnet.pl podejmuje także inne działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, w tym inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, m.in. kampanie, konferencje, szkolenia dla profesjonalistów i ekspertów, jak również warsztaty dla najmłodszych użytkowników.

Przez te dziesięć lat prawie jedna trzecia przyjętych zgłoszeń dotyczyła zjawisk seksualnego wykorzystywania najmłodszych. Podejmowana przez członków zespołu Dyżurnet.pl interwencja ma na celu powiadomienie organów ścigania lub zagranicznego zespołu reagującego, celem jak najszybszego uniemożliwienia publicznego dostępu do treści.

Wysoka skuteczność działań podejmowanych przez zespół Dyżurnet.pl jest możliwa dzięki współpracy międzynarodowej z innymi zespołami reagującymi. Niezwykle ważna jest szybkość reakcji oraz sieć zaufanych instytucji, które podejmują działania wobec nielegalnych treści. Zespoły reagujące zrzeszone są w stowarzyszeniu INHOPE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Zespołów Reagujących). Jego misją jest wsparcie, zapewnienie sprawnego działania i zwiększanie skuteczności narodowych punktów kontaktowych w ich reagowaniu na zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie. Celem podejmowanych działań jest uczynienie Internetu bezpieczniejszym dla jego użytkowników. Początki INHOPE sięgają 1997 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 51 zespołów z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki oraz Australii. Stowarzyszenie współfinansowane jest przez Komisję Europejską. Zespół Dyżurnet.pl przystąpił do organizacji INHOPE na początku swojej działalności w 2005 roku.

Do góry Menu Strony