a a a a
Testowanie programów filtrujących

Testowanie programów filtrującychNaszym celem nie jest stworzenie rankingu takich programów, ale ich ocena pod kątem funkcjonalności, skuteczności i przyjaznej dla użytkownika obsługi. Chcielibyśmy je przetestować także pod względem efektywności w blokowaniu niepożądanych treści i ograniczaniu niewłaściwych zachowań najmłodszych (np. podawanie danych osobowych). W tym celu przygotowaliśmy wstępny zestaw kryteriów oceny, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.dyzurnet.pl. Jeśli uznają Państwo, że w zestawieniu powinny się znaleźć jeszcze inne kryteria, będziemy wdzięczni za uwagi i komentarze.

 Pragniemy stworzyć dla rodziców i opiekunów dzieci wiarygodne, rzetelne zestawienie, które posłuży do wyboru najodpowiedniejszego dla ich potrzeb programu. Zależy nam na promowaniu idei używania aplikacji filtrujących, które naszym zdaniem stanowią konieczną ochronę dzieci podczas korzystania przez nie z Internetu.

 Raport będzie dystrybuowany wśród rodziców, opiekunów i nauczycieli podczas szkoleń, warsztatów, a także w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”, która odbędzie się we wrześniu 2009 roku. Elektroniczna wersja opracowania będzie również dostępna na stronie internetowej projektu www.saferinternet.pl.

 Abyśmy mogli przetestować Państwa aplikacje, zwracamy się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie pełnej wersji programu wraz ze zgodą na opublikowanie wyników. Zaznaczamy, że Państwa programy nie zostaną wykorzystane w celach innych niż badawcze, na potrzeby wyżej wspomnianego raportu.

Zwracamy się równocześnie z prośbą o:
- przesłanie materiałów informacyjnych o Państwa produkcie
- zamieszczenie informacji na Państwa witrynie o raporcie, który będzie dostępny na stronie www.dyżurnet.pl i www.saferinternet.pl

Ponadto na dalszym etapie współpracy oczekiwalibyśmy:
- zamieszczenie informacji o możliwości zgłaszania nielegalnych treści do zespołu Dyżurnet.pl dostępnej podczas instalacji filtru oraz w panelu administratora programu
- zamieszczenie informacji o możliwości zgłaszania nielegalnych treści do zespołu Dyżurnet.pl na opakowaniu i stronie internetowej produktu


Jeśli jest to możliwe, prosić będziemy także o:
 - przekazanie do Dyżurnet.pl listy „słów kluczowych” oraz listy zablokowanych stron internetowych
- przekazanie do Dyżurnet.pl statystyk z działania programu filtrującego

Z naszej strony zobowiązujemy się do:
- wypracowania jasnych oraz jawnych kryteriów oceny
- przeprowadzenia obiektywnego testu oraz przygotowania raportu
- publikacji i dystrybucji raportu - oceny w formie opisowej a nie w postaci rankingu

 Na dalszym etapie współpracy oferujemy:
- dostęp do bazy aktualnych słów kluczowych
- promocję korzystania z programów filtrujących

 Zgłoszenia Państwa produktu należy kierować na adres e-mailowy: dyzurnet@dyzurnet.pl

Testy rozpoczną się w kwietniu 2009 i zostaną przeprowadzone w ramach europejskiego projektu Safer Internet przez specjalistów z Dyżurnet.pl we współpracy z zespołem CERT Polska. Zakończenie testów planowane jest na koniec maja 2009.

Dyżurnet.pl - działający przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie. Do jego zadań należy m.in. analiza treści wskazanych przez użytkowników, wykonanie dokumentacji technicznych, przesłanie informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych czy też zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w INHOPE.

CERT Polska
– Computer Emergency Response Team jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. CERT Polska działa od 1996 roku (do końca roku 2000 pod nazwą CERT NASK), a od roku 1997 jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). W ramach tej organizacji współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie.

SaferInternet.pl – projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji, a zwłaszcza Internet. W Polsce jest prowadzony przez konsorcjum NASK oraz FDN.Kryteria badania programów filtrujących Kryteria badania programów filtrujących
Do góry Menu Strony