a a a a
VII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"

VII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"


Organizatorami konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Głównym partnerem konferencji jest Fundacja Orange.

Konferencja poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresowana jest do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt zachowań najmłodszych w Internecie, najnowszych zjawisk online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci, działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz przedstawienie możliwości reagowania na niepokojące zjawiska w sieci. W programie konferencji znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów z zagranicznych i krajowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci online - między innymi ekspertów z Zespołu Dyżurnet.pl.

Zachecamy do zapoznania się z programem dostępnym na stronie:
http://www.saferinternet.pl/artykuly-2013/program.html

Do góry Menu Strony