a a a a
Współdziałanie odpowiedzią na przestępczość internetową

Współdziałanie odpowiedzią na przestępczość internetową- W Internecie lokalizacja odbiorcy i nadawcy oraz odległości między nimi nie stanowią żadnej bariery w udostępnianiu podejrzanych i niebezpiecznych treści. Tylko międzynarodowa specjalistyczna współpraca może być skuteczną metodą reagowania na nielegalne materiały, w szczególności prezentujące pornografię dziecięcą – podkreślał podczas konferencji dr Marek Dudek. Dyżurnet.pl, jako jedyny w Polsce punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, już od 2005 działa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Internetowych Zespołów Reagujących INHOPE i - jak zaznaczył dr Dudek – najważniejszą korzyścią ponadgranicznej współpracy w sieci zaufanych hotline’ów jest szybka reakcja na zgłoszenia treści nielegalnych, umieszczonych na serwerach znajdujących się poza granicami danego państwa i działającego tam punktu kontaktowego.

Podczas konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”, która odbywała się już po raz szesnasty, prezentowano także m.in. najnowsze trendy cyberprzestępczości, podejmowano problematykę bezpieczeństwa elektronicznych instrumentów płatniczych oraz współpracy publiczno-prywatnej w zwalczaniu cyberprzestępczości i monitorowania zagrożeń w Internecie. Dyskutowano również o karnych i administracyjno-karnych regulacjach nowych zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz o atakach na portale społecznościowe.
W konferencji w Wyższej Szkole Policji uczestniczyli naukowcy, specjaliści zapewniający bezpieczeństwo ICT z wielu sektorów gospodarki oraz policjanci i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.


Więcej informacji


Konferencji TAPT towarzyszyła wystawa plakatów zgłoszonych na konkurs "Tworzymy bezpieczny Internet".

Organizatorami konkursu są instytut badawczy NASK, agencja reklamowa Adah Advertising, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Plakatu w Wilanowie. Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci i młodzież z Internetu oraz nowych technologii a także pokazać, jak dbać o ich bezpieczeństwo. W kapitule znaleźli się wybitni polscy graficy i artyści. Spośród ponad 400 prac zgłoszonych do rywalizacji, jury, w którego składzie znaleźli się wybitni polscy artyści graficy, wybrało 200 najlepszych.
Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.              
                     
                        Piotr Karski                                                   Małgorzata Perkowska
                         I miejsce                                     II miejsce, nagroda Dyrektora NASK          
                Krzysztof Bagiński                                                  Paweł Dadok     
                      III miejsce                                            nagroda Dyrektora NASK

Do góry Menu Strony