a a a a
Wyniki badań Eurobarometru

Wyniki badań Eurobarometru

„Pierwszy raz bezpośrednio zapytano dzieci w całej Europie o sposób, w jaki posługują się technologiami sieciowymi, o to ile czasu spędzają przeglądając strony internetowe dla zabawy, a ile w związku ze szkołą, a także jak radzą sobie z potencjalnymi zagrożeniami”, mówi Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Otuchy może dodawać fakt, że europejska młodzież z łatwością korzysta z technologii cyfrowych. Skłonność do aktywnego używania nowych środków przekazu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Jednocześnie wyniki badania pokazują, jak bardzo Europa potrzebuje aktywnej edukacji w zakresie korzystania z sieciowych środków przekazu. Musimy również w dalszym ciągu podnosić, szczególnie wśród rodziców, świadomość możliwości oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe media. Tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych dzieci, musimy być niezwykle czujni.”
Jakościowym badaniem Eurobarometru objęto dzieci w dwóch grupach wiekowych – od 9-10 lat oraz od 12-14 lat – ze wszystkich 27 państw członkowskich oraz Norwegii i Islandii. Pytano je szczegółowo o to, jak posługują się technologiami sieciowymi oraz jak zareagowałyby na problemy i zagrożenia pojawiające się w trakcie korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.
Badanie pokazuje, że dzieci w całej Europie korzystają z nowych technologii w podobny sposób. Gry w sieci, przeglądanie stron internetowych i porozumiewanie się z innymi to najczęstsze zajęcia w sieci, podczas gdy telefony komórkowe najczęściej służą młodym użytkownikom do pisania wiadomości tekstowych oraz rozmów z rodzicami i przyjaciółmi.

Większość badanych używa Internetu kilka razy dziennie i posiada swój własny telefon komórkowy. Przy czym korzystanie z Internetu jest do pewnego stopnia ograniczane przez rodziców, podczas gdy używanie telefonów komórkowych odbywa się w bardziej dowolny i mniej kontrolowany sposób.

Jak powiedziało jedno z dzieci: „Rodzice nie pozwalają mi surfować dłużej niż godzinę albo dwie, bo komputer niszczy oczy. Ja chciałbym siedzieć dłużej, ale mają rację.” (chłopiec, 9-10 lat, Rumunia)

Wyniki pokazują, że dzieci są ogólnie świadome potencjalnego ryzyka w sieci, które może dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, wirusów, dostępu do niepożądanych treści, kradzieży tożsamości i potencjalnie niebezpiecznego kontaktu z obcymi.

„Hakerzy są niebezpieczni, mogą rozprzestrzeniać wirusy, które niszczą twardy dysk albo skopiować wszystko, co mam na komputerze, hasła, dokumenty itd.” (chłopiec, 9-10 lat, Portugalia)

Wiele dzieci zdaje sobie sprawę z tego, jakie powinny podejmować środki ostrożności.

„Nie podawaj swoich danych w Internecie, ani swojego numeru komórki ludziom, których nie znasz” (dziewczynka, 12-14 lat, Luksemburg)

Niektóre dzieci przyznały jednak, że podejmowały ryzykowne zachowania, a niektóre uznały, że były ofiarami molestowania i miały kontakt z obcymi.

„Spotkałem się z nim na dworcu, a to był stary wstrętny 44-letni mężczyzna, więc sobie poszedłem!” (chłopiec, 12-14 lat, Dania)

Jednak, nawet jeśli młodzież zna zagrożenia i konieczne środki ostrożności, większość z nich próbowałaby raczej rozwiązać problem sama lub z przyjaciółmi, a do rodziców zwróciłaby się po pomoc jedynie w ostateczności, w najpoważniejszych przypadkach.

„Powiedziałabym każdemu oprócz rodziców, bo bałabym się, że moja mama będzie się o mnie martwić i nie pozwoli mi więcej odwiedzać czatów.” (dziewczynka, 9-10 lat, Niemcy)

Wyniki Eurobarometru pomogą Komisji w dalszym określeniu w jaki sposób unijny program „Bezpieczny Internet” może najlepiej przyczynić się do bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu i telefonów komórkowych w całej Europie. Program ten powstał w następstwie porozumienia europejskich operatorów sieci wynegocjowanego za pośrednictwem Komisji wiosną 2007 r. w sprawie samoregulacji wysiłków na rzecz ochrony nieletnich korzystających z telefonów komórkowych (patrz: IP/07/139).

Następny Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 12 lutego 2008 r.

Dodatkowe informacje:

Program „Bezpieczny Internet" działa od 1999 r. propagując bezpieczne korzystanie z Internetu i innych technologii sieciowych, zwłaszcza przez dzieci, oraz przyczyniając się do zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści, takich jak dziecięca pornografia, bądź treści rasistowskie. Obecny etap („Bezpieczny Internet plus”) będzie trwał do 2008 r. (patrz: IP/06/1512MEMO/07/44).

Doroczny Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu globalne propagowanie tego typu inicjatyw i pomaga podnieść świadomość w kwestiach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii (patrz: IP/07/140,IP/06/126IP/05/148IP/04/171).

Dalsze informacje:

http://ec.europa.eu/saferinternet

Wyniki Eurobarometru na temat używania technologii sieciowych przez dzieci:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Do góry Menu Strony