a a a a
Nie zagub dziecka w sieci

Nie zagub dziecka w sieci

14.08.2019
Czy na pewno wiecie, kiedy i ile Wasze dzieci korzystają z internetu? Jesteście pewni, że macie kontrolę nad tym, co oglądają w sieci i z kim się kontaktują? 

Dla dzieci obecność w świecie tym wirtualnym i rzeczywistym są tak samo ważne. Bycie online i offline jest dla nich tak samo naturalne i potrzebne. Badanie przeprowadzone przez NASK pokazuje, że wiedza rodziców na temat aktywności dzieci w internecie nie do końca pokrywa się z rzeczywistością.
Przeprowadzone porównanie odpowiedzi dzieci i rodziców wskazuje na złudne poczucie kontroli u rodziców. Na co dzień dzieci samodzielnie poruszają się po sieci, ale również też same mierzą się z zagrożeniami internetowymi.

O czym nie wiedzą (lub nie widzą) rodzice:
  • Rodzice poważnie nie doszacowują czasu korzystania z internetu przez dzieci – według nich przeciętnie jest to ok. 2,5 godziny na dobę, natomiast same nastolatki wskazują, że to średnio ponad 4 godziny dziennie.
  • Rodzicom wydaje się, że ich dzieci przestają być online o godz. 22.00 (tylko 1,8% rodziców zadeklarowało wiedzę, że ich dziecko korzysta z internetu o późniejszej porze). Z badań nastolatków wynika natomiast, że 7,7% z nich korzysta z internetu po godz. 22.00 (czasami aż do godzin porannych).
  • Patostreamy – młodzi ludzie oglądają je częściej, niż myślą ich rodzice:
  • 11,8% rodziców stwierdziło, że ich dzieciaki oglądają patostreamy
  • 23,4% (czyli ponad dwa razy więcej!) młodych ludzi zadeklarowało, że ogląda takie treści.
  • Aż 25,3% rodziców przyznaje, że nie wie, czy dziecko ogląda treści wulgarne i zawierające przemoc.
  • Według 84% rodziców ich dzieci nie doświadczyły przemocy słownej w internecie. Natomiast wskazania nastolatków sugerują, że tylko połowa z nich nie doświadczyła agresji internetowej (nastolatki – 51,2%). Co czwarty z nich był wyzywany online (26,8%) a co piąty ośmieszany w internecie (19,5%).
  • Ponad połowa (57,3% ) rodziców twierdzi, że ustala zasady korzystania z internetu, ale 65,3% dzieci zadeklarowało, że w ich domu nie ma takich reguł.
  • Co piąty rodzic (21,2%) jest przekonany, że stosuje system blokady ryzykownych treści w internecie, ale takich deklaracji nie potwierdzają same dzieci (nastolatki - 11,3%).

Więcej na temat badania na stronie NASK.

 
Do góry Menu Strony