a a a a
Patostreamy – nowy rodzaj szkodliwych treści

Patostreamy – nowy rodzaj szkodliwych treści

28.06.2019
Patostreamy to streamingi (relacje na żywo) prezentujące zachowania określane i postrzegane jako patologiczne. Są to, np. relacje z libacji alkoholowych, zażywania narkotyków, materiały prezentujące agresywne zachowania, wyzwiska, bójki.

Patotreści to zapis treści prezentujących patologiczne zachowania. Mogą to być utwory muzyczne, shoty ( fragmenty transmisji patostremerów), memy internetowe, opowiadania, itp.

Patostreamerzy, aby przyciągnąć jak największą widownię przedstawiali coraz bardziej szokujące nagrania. Dochód materialny umożliwała sama platforma za liczbę wyświetleń, przez namawianie do indywidualnych wpłat oraz zbiórek na określony cel (np. spalenie w mieszkaniu fotela). Skutkowało to przekraczaniem przez "twórców" kolejnych granic, głównie w celu zwiększenia zysków materialnych.
Patostreamy są szczególnie szkodliwe dla dzieci i młodzieży, ponieważ promują niebezpieczne zachowania, a treści w nich zawarte mogą być nielegalne oraz mogą nawoływać do po­pełnienia przestępstwa. Dzieci często nie zdają sobie sprawy ze szkodliwości powielania takich zachowań. Naśladują swoich „idoli” w nadziei na uzyskanie takiej samej popularności w mediach społecznościowych, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Niestety, przez dużą oglądalność i ro­snącą liczbę subskrypcji, patostreamerzy byli promowani przez serwisy jako filmy proponowane do obejrzenia. Usuwani ze znanych serwisów wideo, szukali innych miejsc, gdzie mogliby bezkarnie zamieszczać swoje relacje. Wskutek tego, przenosili się do serwisów erotycznych i pornograficznych. Było to ko­lejne zagrożenie dla młodych użytkowników internetu, którzy podążając za swoimi idolami trafiali na platformy publikujące treści nieodpowiednie dla ich wieku.
Patostreamy są szczególnie szkodliwe dla dzieci i młodzieży ponieważ:
  • promują niebezpieczne zachowania,
  • treści w nich zawarte mogą być nielegalne,
  • patostreamerzy robią to tylko dla pieniędzy i oglądalności,
  • nakłaniają do wpłacania pieniędzy,
  • nie przekazują nic wartościowego,
  • pokazują zakłamany obraz rzeczywistości.  

W walce z patostreamami bardzo ważna jest szybka i zdecy­dowana reakcja administratorów serwisów. Pomocne może okazać się wprowadzenie ograniczenia wieku dla oglądających oraz wprowadzenie polityki braku akceptacji dla promowania zachowań szkodliwych i niebezpiecznych.
 
Zespół Dyżurnet.pl przypomina o zachowaniu rozwagi w internecie. Bardzo ważne jest, aby opie­kunowie towarzyszyli nastolatkom, a szczególnie młodszym dzieciom w ich internetowych wyborach.
Wszystkie szkodliwe treści należy zgłaszać przede wszystkim do moderatorów portalu, ponieważ platforma może podjąć najszybszą i najbardziej skuteczną reakcję.
 
Do góry Menu Strony